Pepe Frances Isabella Moore (vaega 3)

1985 – 1986: Shorthand Typist, Post Office Saving Bank, Auckland

O le taimi lea na malaga ai i Niu Sila, ma nonofo ai ma le aiga ona o le faatinoina o nisi o vaega sa faatulagaina mo le lumanai. Sa faaauaau ai pea lava foi ona faigaluega ma galue mo nisi o kamupani, faapea galuega a le malo.

1986 – 1988: Clerk/Typist, Andrews Pattern & Cartwright, Accountants and Tax Consultants, Henderson, Auckland

1988 – 1996: Clerk/Secretary, Ministry of Pacific Island Affairs, Auckland Office

O le vaitaimi foi lea na faato‘ā faavaeina ai le Matagaluega mo Tagata Atumotu o le Pasefika e pei ona o mai i lenei vaitaimi. O le amataina ma le vavae ese mai o tagata Pasefika mai le Matagluega a Maori e pei ona sa iai, o se faailoga o le sailimalo ma le finau o tagata Samoa e pei ona sa taulamua ai.

O le susuga i le toeaina o Leutea Sio, ua maliu sa faamaonia e Pepe, lona amataina o le finauina o le mataupu, sa tulai manuia mai ina ua mafai ona faamatuu ese ma amata ai loa le Ministry of Pacific Island Affairs. E na o Pepe, ma le sui o le Atu Kuki sui o tagata Pasefika sa galulue ai i le uluai taimi na faavae ai.

Nisi o vaega tāua e manatua pea i lona soifua

1952 – 1957: Girl Guide Island Commissioner for Western Samoa

1954 – 1984: Member of St Marrys Old Girls Association, Apia

1957: Vice Captain, Western Samoa National Netball Tour of  Pacific

1974 : Mission Secretary, Western Samoa delegation to Commonwealth Finance Ministers Conference, Ottawa and World Bank/MF Meetings, Washington DC, USA.