July 25, 2011

UILI (O mea e te finagalo e fai e ou alo ma lou aiga pe a e ma‘i ua lē mafai ona e tautala, pe oo mai le valaau a le Atua)

E tatau i mātua uma lava ona fai se UILI i le taimi nei a o malosi ma iloa le mea e manao e fai pe a mama‘i pe oo mai le valaau a le Atua. O le UILI faaletulafono, o ou manaoga tusia lea i lalo e taofia e sau loia le original, ae […]

UILI (O mea e te finagalo e fai e ou alo ma lou aiga pe a e ma‘i ua lē mafai ona e tautala, pe oo mai le valaau a le Atua) Read More »