Fia Tamalii le Tufanua, ae iloa i ona fua Galuega 11:22

“Ua logo atu le tala i ia mea i taliga o le Ekalesia o i Ierusalema, ona aau atu lea e i latou ia Panapa, ia alu o ia ia oo lava i Anetioka.”

Sa aasa sauaga sa feagai ma le uluai Ekalesia. Sa atuatuvale ma fememeai ai i pulega sauā a Roma, ma faataapeapeina ma faasalalauina ai le Ekalesia. Sa sulu solo le au uso, ae lei faaitiitia ai le loto finau i le talalelei ua latou maua mai ia Keriso Iesu.

Ua iloa e taitai o le Ekalesia i Ierusalema le mea ua tupu, ona saili lea o se tasi e fesoasoani i taimi faigata o le au faatuatua. Ua saili ma tasi moemoe le faafitiga o aleaga, e alu Panapa i Anetioka e fesoasoani ma faalaeiau i o latou mafatiaga.

Aisea ua faamatalatala ai e Luka le filifiliina o Panapa? E tauā aua o lea ua iai le Ekalesia i ona taimi faigata, ae lē gafataulimaina e se tamaitiiti poo se faapa‘ole faafitauli ua tulai mai. Ua iloa e taitai o le Ekalesia, na o Panapa e agavaa i taimi faapea.

Se‘i o tatou mata‘ituina uiga sa iloa e taitai o le Ekalesia, auā e fesoasoani foi mo tatou, ina ia tauaogaina ma amanaia la tatou auaunaga e fai ma le loto lelei. Ina ua taunuu Panapa i Anetioka, o le mea muamua lava na ia iloa i totonu o le Ekalesia, o le alofa tunoa o le Atua. Na te lei vaai i ni faafitauli ma ni faigata.

E lei tilotilo i tagata ma o latou vaivaiga. E lei faamasinosino pe vaai maualalo i lo latou taumafai, ae na o le alofa tunoa o le Atua na ia iloa. Na ia mautinoa, o tagata agasala ua alofaina e le Atua.

O tagata taumafai ua sulu mai mo se lafitaga, o fia mapu mai le matamataita o le alii o le lalolagi. O tagata na maliu ai Iesu, o ē ua o mai i le fia malolo mai sauaga a le tiapolo. E lei vaai faatauvaa, ae sa vaai alofa, o fanau a le Atua.

Talofa i le toatele ua mafatia ma o ese mai faigalotu, ona e lē vaai ona taitai i le Alofa Tunoa o le Atua, ae na o le tusitusilima. Ua faavaatuia le taumafai, ona o le faa‘amu‘amu ma le taufaifai pe a afaina le savaliga i faafitauli o le lalolagi.

O le manatu o taitai o le Ekalesia i Ierusalema, ia alu Panapa, auā e lē faaletino lana taitaiga, ae alofa i tagata. O le ā sau silasila i totonu o le tou Ekalesia? Faavasega e oe lena fesili, ae taulai le Luitau ia Panapa na lana vaai i le Ekalesia.

Sa faatumuina lona loto i le olioli ina ua taunuu i Anetioka, e ui i faigata, ae sa olioli auā o le Ekalesia e faapelepele i ai le Alii. O le Ekalesia sa faatau e Iesu i lona lava toto. Sa manatua e Panapa le alofa o Iesu i le Ekalesia, ma lana augani ia Peteru, e tausi, leoleo ma fafaga.

O nisi ua sue mamalu i le lotu, ua saili ai le tamaoaiga i le tino nei. O Panapa, e leai. Sa silafia lelei e taitai o le Ekalesia i Ierusalema, o Panapa e alofa i le Ekalesia a Iesu, ma filifili ai e alu.

Ua amata lana galuega, o le apoapoai ma augani ia mau ma pipii o latou loto i le Alii. Ua faamalosi ma lauga le alofa tunoa ma le faamoemoe i le ola ia Iesu Keriso. E lei talai sona atamai ma sona malosi, pe taufaasee tagata ini upu malie ma ni tala fatu. E lei tau saili sona viiga poo sona tulaga, ae sa apoapoai ia manuia tagata.

O le tala a Luka, o Panapa e amio lelei. Silasila i mea sa iloa e taitai o le Ekalesia i Ierusalema, na ala ai ona pulunaunau e auina Panapa e alu. O le tagata loto lelei, lelei lana tofā, toe lelei le feau na te tala‘i, le feau e uiga ia Iesu. E lei talaia lona tagata poo lona aiga, ni agavaa ma ni ona faailoga.

E lei taufaaleaga foi i fitafita Roma ona o sauaga ua faataapeapeina ai le auuso, ae sa apoapoai ia lototetele. E lei taumafai Panapa e fafau se solo tetee ma faamaite se osofaiga ina ia faatoilalo pulega amioletonu a Roma. Na ona apoapoai ma taumafai ia pipii loto o le Ekalesia ia Iesu.

Sa faigofie mea uma ia Panapa, auā sa faatumuina o ia e le Agaga Paia. O le tagata faatuatua. Afai e iā te oe le Agaga Paia toe faatuatua, e lē taumateina e lelei mea e te fai. E lē mafai e se tagata e iai le Agaga Paia, ona fafau ni mailei ia leaga ai le isi uso poo le isi tuafafine.

E lē mafai e le tagata e tumu i le faatuatua ona taofiofi mamau i masei o se uso poo se tuafafine. Aisea? Auā e na te lafoai i le Atua e tonu lana faamasinoga. O le tagata e iai le Agaga Paia, e totogo mai ai fua o le Agaga Paia; o le alofa, o le olioli, o le filemu, o le onosai, o le mataalofa, o le agalelei, o le faamaoni, o le agamalu, ma le le gaoia. (Kalatia 5:22)

Saunoa Iesu, e lē mafai e se laau lelei ona fua mai i ni fua leaga, e lē mafai foi e se laau leaga ona fua mai ni fua lelei. Afai tatou te loto lelei, tatou te fai mea lelei, tusa lava pe faigata. Ae afai e amio leaga, tatou te fiu e faafoliga ni fua lelei, e aliali lava fua leaga. Pei o upu o le pese a Samoa, e fia tamalii le tufanua, ae iloa i ona fua.

O ā ituaiga fua o iloa e isi i lou soifua? Ni fua lelei, poo ni fua leaga? Ia iai ni lesona tatou te a‘oa‘o mai le soifuaga o Panapa, na ala ai ona filifilia i taimi faigata. Soifua.