Faauuina le aufaigaluega Ekalesia Upu o le Ola mo le 2010

O le faaavanoaina o lou taimi mo le Atua, atoa ai ma le tuu atoa i ai o le finagalo ma le tagata atoa, o se fuafuaga e matuā faamanuiaina ai le tagata auauna.
E tāua tofiga, tāua foi le filifilia, ae sili ai ona tāua le tuu atoa i ai o le tagata i fafo ma le tagata lilo.

O le soifua ofoina mo le Atua, e lē o se soifua faata‘eta‘e a luga, e lē faatagafai, e lē o se pulou na ona pulou ai, ae manaomia le mulimuli ma le loto atoa ma faatino e ala i galuega.

O le tofa mamao e limataitaiina ai fuafuaga ma le faatinoina o le finagalo o le Atua, ina ia mafai ona faafaigofie ona ofi i loto ma finagalo fuafuaga mo le manuia o le ekalesia.

E tele ni vaega sa oo i ai le saunoaga a le susuga i le faafeagaiga, Pastor Tavale Mataia, e toe timai ai ma toe fafagu le soifua tautua o lana aufaigaluega galulue mo le agai i luma o le galuega, i le taimi na fai ai a latou tautoga i le sauniga i le taeao o le Aso Sa talu ai.
O le Ekalesia Upu o le Ola (Word of Life ), ua savalia i le 20 tausaga talu ona faavae ma amata mai.

Ae peitai e tusa ai ma faiga faavae o le ekalesia, e iai lava suiga ma faiga ina ia ogatasi ma le mau tauave ma le faamoemoe poo le tofa manino sa faataoto mai i le amataga.

O suiga mai lea tausaga i le isi tausaga, e iai le aufaigaluega e toe faaopoopo, a o nisi foi e toesea, ma ua tatau ai ona faafouina pea le mafutaga ma le faamoemoe o le augalulue, i taimi e tatau ai, ae sili ai le silafia ma le tofa mamao a le ta‘ita‘i, poo le auauna a le Atua o loo faafeagai ma le galuega, ma le tausia o le lafu mamoe.

E tāua tele le ofoina o le soifua mo le Atua, ae o le mea sili lava ia ola faapaiaina ma loto atu i mea o i le lagi, ae lē o mea o le olaga nei. Ia sili foi ona alofa ma mata‘u i le Upu a le Atua, i taimi uma e folafola ai ma tautalagia ai, aemaise lava i latou o iai tofiga faifeau lagolago, ma failauga, e pei ona toe faamalosi atu ai le auauna i lana aufaigaluega i lea aso.

O Faifeau lagolago, Faifeau mo tupulaga talavou, Failauga, Tiakono, A‘oa‘o, Failautusi, Teutupe, Ta‘ita‘i o le mafutaga a tina, Ta‘ita‘i o misiona taitasi, Ta‘ita‘i pese ma le Aufaipese, o galuega uma ia sa tuu i ai le faamanuia, ma faapitoa i ai le faauuga a le ekalesia i le aso e pei ona ta‘ua. Sa faapefea foi ona faia i ai tautinoga a i latou ua filifilia mo tofiga eseese uma, ae faapea foi i le mamalu o le faapotopotoga poo le ekalesia, ona faia foi la latou tautinoga i le Atua, ina ia aloaia ai ma ioeina ta‘ita‘i e pei ona filifilia.