Faamanuiaga o le 65 tausaga o le tina “Unasa Tauiliili Sofia Leota”

“O faamanuiaga ma alofaaga mo le tina peleina ia Unasa Tauiliili, ina ua atoa i le aso 22 o Aperila lona aso soifua, ua atoa i ai lona 64 tausaga. E muamua lava ona sii la matou faafetai i le Atua ina ua mafai ona e aulia mai lenei aso fiafia. Faafetai i le Atua ona o loo maua pea e oe le tina le ola ma le malosi. O oe o se tina alofa, mata‘ata‘ata, fiafia ma tausi aiga. Faafetai mo lau tausiga ia ma‘ua   o lau fanau faapea au grandchildren. O oe foi o se Role Model mo isi tagata. O la matou tatalo ina ia sana faamanuia mai pea le Atua ia te oe Tina, ma ia foai mai pea lou malosi ina ia faaumiumi ai pea la tatou mafutaga faatasi ma oe.
O alofaaga mai ou tuagane o Malagaoma Lopi ma le aiga i Hawaii, Letogiai Sitoa ma le aiga (NZ), o ou uso ia Unasa Tiumalu Moa ma le aiga (NZ) ma Leulu Tuifaasisina Vito (NZ), aemaise alofaaga mai lau fanau o Ufagalilo Afioga ma Lama, faapea Malagaoma Pio (NZ), ae faapitoa lava alofaaga mai au grandchildren o Sophia ma Ethan Leota….
Happy Birthday Mum! You are the best Mum Ever! Love You!!