Faamanuiaga 5 tausaga o Faatulia Lafoai Iakopo

O mitamitaga o ma‘ua loto i le Atua ona ua mafai e oe le afafine, Faatulia Lafoai ona e aulia mai le atoaga o lou 5 tausaga.
E faafoi ai pea le viiga i Lē e ona le viiga ma le mamalu, ona o lana tausiga alofa ma lana faamalologa ia te oe a o e feagai ai ma aoaoga.
O le matou tatalo ia toe tului e le Atua nisi aso o lou ola ma nisi tausaga se tele mo oe le pele. Ia maua e oe le usitai i mātua ma soo se tagata ae sili ai lou faamuamua o le Atua.
O alofaaga ma faamanuiaga mai i ou mātua faaleagaga ia Toomata Sione ma Sieni Sione i Pakuranga, ou uncles ma aunties, o ou aiga i Samoa, Ausetalia ma Niu Sila nei.
O alofaaga mai lau Ekalesia o le Rock of Ages ae sili ai faamanuiaga mai ou mātua ia Lafoai Iakopo ma Via Iakopo.
Tina ia Via Iakopo ma Lafoai Iakopo ma lo la alo ia Faatulia