Faamanuiaga 21 tausaga o le masaga, Tafuna‘i & Lapana Solimalo

(Afioaga: Taga, Faga Siufaga, Faletagaloa Safune Savaii)

 Happy 21st Birthday Boys!! Faafetai i le Atua ua lua aulia mai le 21 o lua tausaga i le alofa ma le agalelei o le Atua, sa tausia mai ai oulua mai le laititi seia oo mai le aso 5 o Aperila ua faamanatuina ai le 21 o lua tausaga. Manuia tele le lua aso fanau. Tama lelei ma tumau i le Atua. Avea oulua o ni tama talavou e taulai i ai tupulaga o le ekalesia, nuu ma aiga. Matou te alolofa tele mo oulua, o lua matua Laufiso Solimalo Epati ma Siniva, o lua tuafafine ia Tailua, Edna ma Litia, faapea lua aiga uma i Kalaiesetete Niu Sila, Ausetalia, Fiti ma Samoa.