Agasala ma le Faaolataga Ua faaolaina i tatou mai le mativa!

E faatalofa atu i le suafa manumalo o Iesu Keriso le Alii ma le Faaola.  O le suafa lava lea ua mafai ona tatou fesootai ai.  Ua le afaina le eseese o tapuaiga, gagana ma aiga tatou te o mai ai, ae ua tasi i tatou ona o Iesu.  Viia ai lona alofa, ua tatou aulia manuia mai le amataga o feau ma galuega o lenei vaiaso.  Talitonu sa maua se vaiaso manuia ma le fiafia i le alofa o le Atua.

Faamalo le onosai, malo le lotomau, malo le fai o le faiva.  Manatua, poo fea lava le mea ua totoina ai oe e le Atua, fai i ai lou fai mea lelei, aua oe ma au o laau ua totoina e faaalia ai lona mamalu.  Viia le Atua.

O le vaiaso na tea nei sa aoaoina ai i tatou i galuega a le tino ma galuega faa temoni.  E i ai le talitonuga ua lava taoso i tatou i lea tulaga, ma o le a leai se avanoa tatou te toe tatalaina atu ai se faitotoa e toe ulufale mai ai agaga leaga i o tatou tagata.

Aua nei galo Samoa, e ala ona maua i tatou e le fili, ona ua tatou tatala atu ma faataga o ia e ulufale mai ma tafili saunoa ia i tatou.

Ua alagatatau ai nei ona tatou nofo sauniuni, mataala ma tatalo i taimi uma.  Ia faafouina o tatou mafaufau, ia liliuina i le toe fuataiina o o tatou loto, ia tatou suesue pe se a le finagalo o le Atua, o mea ua lelei, ma le malie, ma le atoatoa.

O nei aoaoga e le taatele, ma e lē manatu mamafa i ai le toatele, ao se tasi lea o auupega ua matua manumalo ai le fili, ma ua faaaogaina pea ina ia taofi mai ai i tatou i le ausia o fuafuaga lelei ma manuia ua folafola mai e le Atua mo lana fanau.

Fai mai le afioga a le Atua, ua faasalaina le nuu ona ua leai se poto.  A leai la se poto ia i tatou, o le a tatou lē iloa mea lilo o Afioga a le Atua ua folafola mai, tatou te manuia ai.

Ua faapena foi la ona naunau le alii o lenei lalolagi, ia faapogisaina pea o tatou mata, ma aua nei tatou iloa le tele o le faulaiga oloa atoa ai ma tamaoaiga o le Atua ua saunia mo i tatou e ala i le Faaolataga ua ia saunia.

O lenei vaiaso, o le a tatou talanoa ai i le Faaolataga mai le mativa ma le pagatia, o se tasi o vaega taua o le Faaolataga atoatoa ua saunia e Iesu Keriso mo ua talia o Ia, ma ua liliu ese mai le agasala.

3 Ioane 1:2 “Le pele e, ia e manuia i mea uma ma ia e malolo, faapei ona manuia o lou agaga.”

O le naunautaiga lava o soo se tagata, ia ola manuia.  O le faanaunauga foi lena o le Atua mo i tatou lana fanau, ina ia tatou ola manuia i mea uma.

O le tele o tagata ua manatu a tele tupe o lona uiga ua manuia, ae o fuafuaga a le Atua e ao ona tatou ola manuia i mea uma.  E le nao tupe e manuia ai se tagata, aua e mafai ona tele au tupe ae leai se filemu i lou loto.  E mafai ona tele au tupe ae faaletonu lau ulugalii.

O le ola manuia e aofia ai le soifua maloloina lelei, faatumuina o lou loto i le filemu, faaoloaina ma faatamaoaigaina i soo se mea, faaoloaina o lau tofa ma lau faautautaga loloto, o le mafaufau lelei, lelei o faia ma isi tagata, atoa ai ma nisi itu uma ua le mafai ona laulauina atu.

O le manuia i mea uma, o le finagalo lea o le Atua mo tagata uma.  Ae ao ona tatou iloa ma silafia, e le paū fua mai manuia o le Atua.  Tatou te maua manuia pe a tatou usitaia taiala e tusa ma lona finagalo.  Pei lava ona tuuina atu e le Atua taiala ia Atamu ma Eva e savavali ai, e faapena foi tatou.

O nei taiala a la usitaia e manuia ai i laua, ae a lē usitaia, o le a faapea foi ona oti ma malaia.  Kenese 26:16,17 “ O laau uma oi le faatoaga e te ai ai ao le laau e iloa ai le lelei ma le leaga, aua e te ai ai, aua o le aso e te ai ai e te oti ai oe.”

Samoa ua tatou malamalama uma i lenei mataupu, aua faapei ona tatou paūū uma ia Atamu, ua toe faatutuina i tatou ia Iesu Keriso e ala i lana faaolataga. Ua toe saunia lava e le Atua le ala e faasaoina mai ai le tagata mai le agasala e ala i le maliu ma le toe tu manumalo mai o Iesu Keriso.

Ua ia tuusaoloto mai ai le tagata mai le fetuu poo le faafanoga o le tulafono ina ua avea Iesu e faia ma fetuu mo i tatou ina ia oo mai manuia o Aperaamo i nuu ese e ala i le faatuatua, (Kalatia 3: 13, 14).

E ao lava ona tatou manatua, afai ua faamanuia mai le Atua ia te oe i mea uma, aua nei galo ia te oe le mea lea; o le mafuaaga na faamanuia mai ai le Atua ia te oe, ina ia fai oe ma molimau ola i lona faamaoni ma lona alofa.

Ua faamanuia foi le Atua ia i tatou, ina ia avea i tatou ma faamanuiaga i isi tagata.

Teuteronome 28:10, “Ona iloa ai lea e nuu uma o le lalolagi ua faaigoaina oe i le Suafa o le Alii, ona matatau ai lea o i latou ia te oe”.

Salamo 126: 2, “ona latou faapea ane lea i nuu ese, ua faia e le Atua mea tetele mo i latou”.  2 Koronito 9:8 “E mafai foi e le Atua ona faafaulai ia te outou o mea alofa uma, o loo faalavaina i aso uma, ina ia faulai ia te outou o galuega lelei uma.”  2 Koronito 8:14 “ina ia fesoasoani lo outou tamaoaiga i lo latou mativa i nei ona po, ma ia fesoasoani lo latou tamaoaiga i lo outou mativa i se aso ina ia faifaatatau”. 2 Koronito 9:11, “O le a faatamaoaigaina outou i mea uma lava, e ui mai i le matamau uma e tupu ai le faafetai i le Atua ona o i matou.”

Ioe Samoa, e finagalo le Atua ia tatou manuia i mea uma lava.  Paga lea, e le toulu fua mai manuia o le Atua, tatou te maua pe a tatou usitai ma faia lona finagalo. Tatou te maua pe a usitaia lana upu ma anaana i ai.

Ou te talitonu a tatou ola usiusitai i le Atua e ala i lana upu, o le a le pine ona tatou maua manuia pei ona folafola ia Isaraelu.

Teuteronome 28: 3-9, “E manuia oe i le aai, e manuia foi oe i le fanua.  E manuia oe i lau fanau ma fua o lou laueleele.  E manuia fanau a au manu vaefa, o au lafu povi ma au pa mamoe.

E manuia lau ato, e manuia foi le mea e palu ai falaoa.  E manuia oe pea e sau e manuia foi oe pea e alu atu.  E tuuina atu foi e le Alii o e ita ia te oe, e manuia ou fale saito.

O mea uma foi e tago i ai ou lima e manuia lea.  E faamanuia foi le Alii ia te oe i le nuu ua foaiina atu ia te oe”.

Samoa e, poo fea lava le mea o loo e alala ai ma maua ai lenei tusitusiga, o le tatalo a le Taiala i lenei vaiaso, Aisea tatou te le filifili ai nei ina ia tatou talia manuia o le Atua e ala i lo tatou ola usiusitai ma faia lona finagalo.  Manatua o le manuia mo e anaana, ma le malaia mo e lē anaana.

Ia manuia tele lenei vaiaso.