Matati‘a [National Standard] ma le Taiala mo Aoga i Aotearoa

Ua tāua tele le auai o mātua, aiga, ma tagata lautele, ma malamalama i mataupu aoaoina, aemaise le faatinoina i totonu o aoga.

E pei ona ta‘ua i se tasi o tusitusiga, o le tulaga o aoaoga i lenei vaitau  o le soifuaga, ua matuā lavelave, ua faigata tele i le fanau ona malamalama ai.

O le tausaga e 2010, na toe iloiloina ai le Taiala mo aoga i Aotearoa, ma o le tausaga foi lea na tuuina mai ai e le malo o le National, Matati‘a mo tamaiti i le Tausaga 1 – Tausaga 8 [National Standard] e iloilo ai tamaiti i le faitau tusi, tusitusi, ma le matematika.

E tele lava ni vaega tāua mo tamaiti Pasefika i Matati‘a, peitai, sa tele ni feteenaiga ona e lei umi se taimi na logoina ai aoga e tapena mo ia suiga fou.

O Matati‘a mo tamaiti aoga mai le Tausaga 1 – Tausaga 8, i le faitau tusi, tusitusi, ma le matematika, e lagolagoina le Taiala o Aoga i Niu Sila.

E tele ni vaega lelei o Matati‘a, ona e matuā malamalama le faamoemoega i vaega e ao ona ausia e tamaiti aoga i le valu tausaga muamua i le Aoga, ina ia lagolagoina ai le taumafai o tamaiti uma i mataupu o le Taiala.

O nei Matati‘a e fesoasoani tele i Aoga ina ia malamalama lelei i manaoga o tamaiti aoga, ma fuafua loa ni faatinoga ina ia vave ona ausia e tamaiti matati‘a fuafuaina i laasaga eseese o le aoaoga.

O le a fesoasoani tele lea i Aoga ina ia malamalama lelei i tamaiti ma o latou manaoga, aemaise o latou tomai faapitoa, ina ia vave ona faia ni fuafuaga talafeagai e gafataulima ai ia manaoga ma ia tomai.

O le a vave foi ona matauina vaega e tatau ona ave i ai le faamuamua a le faiaoga, ina ia tapena ai le tamaitiiti mo le isi ona laasaga.

O le a faigofie ai foi ona mataitu e faiaoga ni faaiuga tāua ma le talafeagai i le fuafuaina, faaaogāina, ma le toe iloiloina o faatinoga ma auala talafeagai e aoaoina ai mataupu o le taiala mo aoga.

O le lelei o le faitau tusi, tusitusi ma le matematika, e fesoasoani tele i tamaiti ina ia solo lelei le taumafai i le aoga.

O le lelei fuafuaina o ia faatinoga, e maua ai le tomai ma le iloa e manaomia, ina ia manuia le taumafai i mataupu uma o le taiala.

E tāua tele Matati‘a e tapena ai le fanau mo a latou malaga faaleaoaoga seia oo ina ulufale atu i aoga maualuluga, ma sauniuni ai mo suega o le NCEA.

A mautu tomai i le faitau tusi, tusitusi ma le matematika, o le a faigofie ona malamalama i le faatinoina o isi mataupu o le Taiala.

 

O le faitau tusi, tusitusi ma le matematika, e aoaoina i mataupu uma o le Taiala 

Faataitaiga, afai e aoaoina le Soifuaga o Tagata ma o le mataupu o Tagata Iloga o Niu Sila, e mafai ona atinae ai tomai o le faitau tusi, tusitusi ma le matematika, ini a latou tusigatala ini tagata iloga latou te fiafia i ai.

 

Mataitu le agai i luma o le taumafai:                                                                                                                                        O le faaaogāina o Matati‘a, e mafai ai e le faiaoga ona mataitu le agai i luma o le taumafai o le tamaititi i le faitau tusi, tusitusi ma le matematika i le tausaga atoa i mataupu uma o le taiala.  Faataitaiga, o se tusitusiga e pei o se lipoti ini galuega faatino o le faasaienisi, e mafai ona iloilo ai lona tomai i le faitau tusi, tusitusi, ma le matematika.

O le a mafai loa e le faiaoga ona faaaogāina ia iloiloga poo faamatalaga, e fuafua ai le isi laasaga o le aoaoina o le tamaitiiti. E mafai ona talatalanoa mātua ma le faiaoga, i le fuafuaina o ia vaega.

 

Lipoti i mātua i Matati‘a ma le Taiala

E manaomia Aoga ina ia faaaogā se gagana faigofie e lipoti ai i mātua, aiga ma fanau i le tulaga o aoaoga a le fanau:

• I le Taiala o Aoga i Aotearoa.

• I Matati‘a mo tamaiti Tausaga 1 – Tausaga 8 i le faitau tusi, tusitusi ma le matematika pe faalua i le tausaga.

 

E filifili e le Aoga pe lipoti faatasi Matati‘a ma le Taiala, pe lipoti eseese. 

• Fesoasoani mo talatalanoaga ma faiaoga i Matati‘a ma le Taiala.

• Fesili poo a le taumafai o lou alo i le faitau tusi, tusitusi ma le matematika i Matati‘a, ma mataupu uma i le Taiala.

• Talanoa i auala e fesootai ai le siosiomiaga i le fale ma mataupu oloo aoaoina i le aoga. Faataitaiga, afai o le mataupu o Faiga Faiva, e mafai ona e ofo e te talanoa i le vasega i ituaiga faiga faiva i Samoa.

• Fesili pe faapefea ona e fesoasoani i le fale e lagolagoina vaega oloo aoaoina i le aoga, aemaise vaega oloo manaomia ai se fesoasoani.

• Taumafai e auai i fonotaga a le Aoga e talatalanoa ai vaega o polokalame ma fuafuaga o mataupu o le Taiala poo Matati‘a.

Faamoemoe o le a aoga nei taumafaiga vaivai, ina ia mafai ona fesoasoani mo le agai i luma o alo ma fanau. Afai e lē malamalama, faamolemole faafesootai aoga ma fesiligia mo se fesoasoani. Manatua, aua le mapu le talatalanoa i le fanau. Manuia fuafuaga o lenei vaiaso, tatou toe feiloai i le vaiaso o muamua.