Ia iai i totonu o laina tuāoi a le Atua

Iopu 1:6-12 “Ona tali mai lea o Satani i le Alii, ua faapea mai, Ua mata‘u fua ea Iopu i le Atua? Ua e le siosiomia ea i le aupa o ia, ma lona fale, atoa ma ana mea uma i itu uma?…”

E iai le taimi sa saunoa ai Iesu e uiga i le tiapolo, “a tautala ia i le tala pepelo, o lana lava lea e tautala a‘i, auā o le pepelo ia ma le tamā o le pepelo.” (Ioane 8:44) O lona uiga, na o pepelo lava mea e fai e le tiapolo. Peitai, e iai le taimi sa sau ai se mea moni i le gutu o le tiapolo.

Ina ua manao Satani e faaleaga ia Iopu, e lei mafai, sa tali ane i le Atua, e lē mafai ona ou faaoo ni leaga ia Iopu, auā o loo e siosiomia i le pa. E sa‘o Satani, sa siosiomia Iopu e le pa. Aisea? O le natura alofa lea o le Atua i lana fanau, na te leoleo ma puipui mai lē o loo leaga. E manaia le lagona faapea e puipui tatou uma e le Atua, ae leai, ua na o tagata faatuatua ia Keriso Iesu e siosiomia e le Atua. O loo manino i le Tusi Paia, o le polomisi a le Atua na te leoleoina lana fanau.

 

O ā ni lesona tatou te a‘oa‘o mai i lenei Luitau? 

1. Tāua o le Pa mo tagata 

Muamua, o le Atua e ana tatou. E pule le Atua i tagata faatuatua, o ia na faia tatou. E leai se tagata faamaoni e te‘i lava ua toso faamalosi sana pa e sio ai se fanua a se isi tagata. E siosio e le tagata faamaoni ia lona lava fanua ma ana meatotino.

E faapena le Atua, ua saunoa mai, “aua ua ou faatauina oe, ua ou valaauina oe i lou lava igoa.” (Isaia 43:1) Afai tatou te taliaina lea ofo ua folasia, ma tali atu, ‘pule oe le Atua ma ia faia lou finagalo,’ ona faamauina lea o le Feagaiga, ma siosiomia ai tatou e lana pa.

Lona lua, e ala ona siosiomia tatou, auā e faapelepele le Atua ia tatou. E lē soona siosiomia ni fanua lafulafuā toe matagā. Na o fanua e faapelepele i ai le tagata e fai lona pa.

O le fanua e leai sona pa, o le fanua ua tuulafoai, ma soli faasoloatoa e tagata. E fai ma faatāfunaga. Ae pele i le Atua lana fanau, o le ala lea ua saunia ai se pa mo lo tatou saogalemu. Lona tolu, o le pa e taofia ai osofaiga a le fili. Sa vaavaai Satani ma lamalama Iopu, ae lei mafai ona taunuu lona ma‘ema‘eā, ona o le pa ua tutu‘i e siosio ai lana auauna.

E lē faatusalia le alofa o se tina failele i le alofa tunoa o le Atua pei o la Tavita; “E to lauapi le agelu a le Alii e siosiomia ai e o matata‘u ia te ia.” Ua tusi e le Atua laina tuaoi mo lou saogalemu, vaganā ua iai se faatanaga mo lou lelei.

 

2. Tāua o tagata i totonu o le Pa

O tagata e i totonu o le pa, o tagata ua vavae ese. Fetalai Iesu i ona soo, “ae lē ni lalolagi outou” (Ioane 15:19), ma ia toe faamautinoa i lana tatalo (17:15), “Ou te lē ole atu ina ia e ave ese ia te i latou i le lalolagi, a ia e tausi ia te i latou mai lē o loo leaga.”

E lē gata ua vavae ese, a o tagata aogā. O le silasila a le Atua i ē ua siosiomia, o masima o le lalolagi. O le masina na te faateaina le leaga o se mea ma aumaia se tofo manaia i se kuka. Toe fetalai Iesu, o le malamalama outou o le lalolagi. Ua silafia e le Atua tatou te aogā, ma lona faamoemoe ia maua i lana aufilifilia ni fua lelei e viia ai lona suafa. O le ala lea e siomia ai tatou i lana pa.

 

Ua tatou iai i aso faigatā. Ae lē faagaeetia le aufaatuatua e siosiomia e le Atua. O le vaega o lana feagaiga, e fai o ia mo tatou Atua, ae fai tatou ma ana fanau. O le pa e siosiomia ai tatou, e lē se pa ma’a poo se pa uamea. E lē se pa a se lotu poo se talitonuga, ae o le au-agelu paia a le Atua e siosiomiaina lana fanau.

Sa faamatala i se tusi le tala o le alii misionare o John Pollock ma lona aiga na faamisionare i le atu Niu Heperiti. O latou tagata papa‘e muamua na tulaueleele i le motu, ma sa tau fasiotia ai e tagata. I le po muamua, sa sio e tagata le fale e fasioti John ma lona aiga.

Peitai sa toe o ese, ae i nai masina mulimuli ane, ua mafana le mafutaga a le misionare ma tagata o le nuu, ma fesili ane ai tagata o le nuu, poo fea ua o iai tamaloloa ia sa tutū ane e tetee latou ina ua taumafai e fasioti ia ma lona aiga. Sa manatua e John, e leai ni tamaloloa, ae o le au-agelu a le Atua sa tolauapi ma latou.

Afai e te lei talia Iesu e avea ma faaola ia te oe, e lē mafai ona malutia oe mai osofaiga a le fili. E tatau na tatou faatuatua i le mana o le suafa o Iesu, ina ia faapea ane le tiapolo, e lē mafai ona ou faaleaga i le tagata lea, o loo siomia ia ma lona aiga e le pa.

Ae afai e aunoa ma le puipuiga a le Atua i lou ola ma lou aiga, talofa e, o le a tafili saunoa le tiapolo ia te oe. Ia fai nei sau faatatau, ave lou aiga i totonu o laina tuaoi ua tusi e le Atua. Soifua.