Faauuga Vaitusi Nofoaiga

• Igoa: Vaitusi Lealaiauloto Nofoaiga
• Nuu: Tafagamanu Lefaga, Fagamalo Savaii
• Aulotu e sau ai: Lower Hutt EFKS i Ueligitone Niu Sila
• Faaipoipo ia Mile mai le nuu o Malie
• O ia o se Faifeau Faiaoga EFKS
• Faailoga na ia maua mai le Iunivesete o Aukilani: Doctor of Philosophy in Theology majoring in Biblical Studies
• Aso Fauuga: 30 Setema, 2014.
• Faia le faauuga i le Aotea Centre i Aukilani
O lenei faamoemoe sa amataina mai le tausaga e 2011. O le sikolasipi a le EFKS i le Iunivesete o Aukilani mo le Kolisi Faafaifeau a le Ekalesia i Malua. Sa lei faigofie le faatinoina o lenei faamoemoe, peitai, o le tapuaiga a le ekalesia ma aiga, aemaise o le faalagolago i le Atua na mafai ai ona faataunuu le faamoemoe mo lana ekalesia.
Sina faamatalaga puupuu mo Vaitusi Nofoaiga ma le faamoemoe e pei ona iai i le faauuga: