Faamanuiaga mo le tina ia Leiataua Aiono Mulipola June AhDar Fakalago – 83 tausaga o le soifua

Faafetai i le Atua ona o nei tausaga e tele ua ia foai mo oe Mama. Manatua pea galuega lelei o loo e faia pea ia i matou le fanau aemaise o a matou fanau ma a latou fanau. E matagofie le alofa o le Atua mo oe. O la matou tatalo ia alofa pea le Tamā i le Lagi ma toe saga foai atu nisi aso se tele mo oe auā le tautua mo Ia ma lona finagalo, aemaise le mafutaga mafanafana ma i matou le fanau. Matou te alolofa tele atu mo oe tina Aiono. God Bless!Le Afioga Leiataua Aiono Mulipola June AhDar Fakalago