Faamanuiaga 65 tausaga o le Tina peleina, Faasi‘u Gae‘e Smutz-Goshe

E afua ona vivii a‘e le loto ma le agaga vaivai o i ma‘ua le fanau o Gerry ma Mariota faapea le granddaughter e toatasi o Lucy Faataualofa.

Ina ua malie malo le pule faasoifua a le Atua. Ua pepese ai ma le agaga faafetai ma le fiafia tele, ona ua aulia ma le manuia ma le fiafia mai e le matou tina o Faasi‘u Gae‘e-Goshe ua 65 nei ona tausaga.

E faafoi ma faafetaia atili ai e le tagata le viiga i le Atua mamana, ona o lona alofa e lē mavae lea mo i matou ma le tina i aso fai soo o le matou olaga.

Ae o le pese faafetai a le faisalamo, Ua faatele naua le fiafia  mo lana pule e le faatuaoia, ua tele naua le fiafia i lana puleto ma lana pule faasoifua i le tina ma lona soifua ma lo matou ola. E faapena le agaga faafetai ia i matou i aso uma.

Ia manuia tele lou aso fanau Tina, Faasi‘u Gae‘e-Gosche ua 65 nei ou tausaga, ma ia alofa i le agalelei tele o le Atua e saga faaopoopo nisi aso se tele mo lou soifuaga, auā galuega lelei o loo e faia mo i ma‘ua le fanau aemaise ai lou granddaughter e toatasi o Lucy Lina Faataualofa.

Ia tumau pea oe le Tina i ou laumata fiafia i au galuega faafaiaoga ma le fia fesoasoani tele i le a‘oa‘oina o le tupulaga i Niu Sila auā ua silia nei i le 20 tausaga talu ona e faiaoga. Matou te alolofa tele mo oe le Tina Peleina.

Mai si au fanau Gerry, Mariota ma lou granddaughter/child e toatasi, Lucy Lina Faataualofa, uso, tuagane, ma aiga faapea nai au uo masani.