Faafetai a le Faatonu ma le pulega a le Penina o Asuisui i le mamalu o le atunuu i Brisbane sa foai

Ae ou te lei so‘aia le loto o le vai na iite i ai le Tuiatua nai Mulinuu ma Nuuausala, e muai ona ou faatulou i ou paia Samoa, mai ou lumā fatutoto ma ou papa tuloto mai le oneone lē ufitia seia pāia le lualoto o alii i le fafā o saualii auā e lē gafa taulimaina e so‘u leo vaivai, Tulou!Tulou! Tulou lava!
O le a ou lē seu foi la i tia lalovaoa e pei o le seugā lupe a Vave i le nuu o Vaigafa ae o le a ou seu i Mauga o alii auā ua paia le tia alii ua sā foi vai o fanua o le Tuifiti. E leai foi sē toe gafa taulimaina auā ua afua siisii paia o le atunuu auā o lea ua matalupe le suega.
O le a ou lē taulia tulā-fanā pe ou te toe paopaoina faatupe o taulafoga ou paia Samoa auā ua taoto ā a o se alaoo ua mae‘a paelago e pei a o upu i le tosogāvaa e lē toe luelueina e se tasi e tumau ā e oo i le faavavau. Ae o le a tulituli matāgau ia le ufi a le tamaitai i se agaga faafetai tele e tusa ai ma lo outou maau ma lo tou milomilosia, i lo outou olooloia ma lo outou gapatia ma lo outou aao mafola talu lo outou fia manatu i lenei leitio faatauvaa.
O auauna paia a le Atua ma faletua faapea ekalesia, faafeagaiga manumalo malolo ma faletua, tamālii ma failauga, mafutaga, asosi, ma faalapotopotoga, tamā ma tina matutua, tagata lautele ma aiga taitasi, faapea alo ma fanau faapitoa mo le aufaipisini i la outou galuega faifai pea i masina ma le faamaopoopoina o seleni, Faafetai. O ai ea i matou ua o tou manatu mai ai? Ua faamalo faafetai, malō le pule, e lē o ia i matou se taui ae o le Atua e silasila ma sautuaselau Ona manuia e toe sasaa faaua atu mea ua faagaogaoina.
Ua malie le papa i galagala, ua malie le faatolotologātama, ua malie mata e vaai, ua malie foi taliga e faalogo i lo outou titi faitama. Faafetai! Faafetai! Faafetai tele! Faamanuia le Atua.
E asu atu vai malu i pu‘ega ma finagalo ona o le misi atu o nisi o suafa ua leva ona mae‘a ona totogi leitiofoni e pei ona lē tusia i le lisi na lomia i le  Aso 16 o Iulai 2013.
E iai ni suafa sa tusia i le lisi muamua peitai lea ua toe aveese mai ae tuuina faatasi atu i le lisi lenei ona sa lei atoa na o sina vaega na faamauina atu muamua.

Masivao Alofoe & Faafetai Panoa
toe faasa‘o atu i le lisi lea    $150.00
Ps Peteru & Luse Poloai    $200.00
Mataafa Tareta Siakisini    $50.00
Mase Semi    $50.00
Moefaauo & Victoria
Moefaauo     $100.00
Tuilagi Motutoa Va‘ele    $50.00
Mose Ulai    $50.00
Tamasaílau Tiseni    $20.00
Pa‘i & Mase Falaniko    $50.00
Paepaelei & Faaluaseu
Savaiinaea    $100.00
Fagaaiga Sevale & Lisa Safiu    $100.00
Fofoa & Dan Schuster    $100.00
Komiti a le Miss Samoa
Australia    $200.00
Samoa Victim Support QLD     $200.00
Tanuvasa Solomona
& Alieta Tanuvasa    $50.00
Tuu faatasi le lisi lenei    $1,470.00
Lisi muamua toe faasa‘o    $15,510.00
Tuufaatasi le leitiofoni
ua mae‘a totogi mai    $16,980.00