Faapupula e Tamā i o latou Tinā ma faletua le aano moni o le Aso o Tinā

E le tau faailoaina se aiga maopoopo ma fia asia e soo se tasi, pe a iai se tina laufofoga fiafia, tausaafia, ma agaalofa.

E fofola mai foi i uiga faaalia o se tamā i ona tua atu o saofai mai ai se tina tauleleia ma silisili ona lelei. Na te faamafolafola ni numi ua faaletonu i se aiga, na te faatupuina foi le filemu.

A o loma le Aso Sa faapitoa mo Tina, sa sāua lava i uaea mosooi ma feaveai mai e le matagi fuafuaga ma talanoaga a Tamā, e tapena ai mo le aso faamanatu i lenei tausaga.

Sa muai fono lava vae o paa ma taupulepule Tamā e soalaupule pe faape‘ī ona faapolokalame mea uma.

O sina suiga se‘i ta‘u atu ai i nai o latou tina matutua ma o latou faletua, lo latou alolofa moni ma le faamaoni ia i latou aemaise le tausiga o fanau.

Ua malie mata e vaai i le gaioi i faiva alofilima masani o le tausi aiga, o le auli ma le pae i faapotopotoga uma, e le gāsē ma lē leoa le tautua matavela.

Na ta‘ua e nisi tamā sa leai se faigata, pau le gaioiga o le pā‘o loa ae faalagolago la i resapī (recipe) na tuuina mai ma faatino loa gasesega.

Ia e lei tele a i se pito ina ua tofoina kuka  a le Aiga Samoa i Logan City, le sasala manogi o taumafa sa lei masino le galulue punoai ina ia aua nei iai se faaletonu e pei ona finau ai.

O nisi o Ekalesia sa asia ma e faamalulu atu foi i nisi o mafutaga sa le mafai ona maua e le pueata ona o tuatuagia ma taimi e tuua ai sauniga a isi ae fai sina maomao o nofoaga.