Asoa lou manumalo Meadow Early Learning Centre

Le Son of Maria Samoa Commandments and other teachers of Son
Le Son of Maria Samoa Commandments and other teachers of Son

That pay attention faaiu le year, Amata has done his inheritance loser faailoga of any departments, faalapotopotoga, companies and benefit for Renee years. As for tele anoanoai sa good book posted them apply for le a le faailoga iloga States of Vitória le Early Years Playgroup Victoria, peitai le le of increasing silasila that they were drums and faamasinoina of le le tauvaga and from tulai Le faaiuga and tauaao to overcome le le benefit of Meadows.

Renee Lee’s school instead of taulamua to a Son of Samoa sui le la foi words of our paper Melepone le Son of Maria addition, in some of tiutefai aemaise stand for a agaifanua atunuu eseese Instead of faatinoina le benefit, including current lacked the ability faafiafiaga-Samoa, aemaise of languages ​​we speak Samoa have Amata aoaoina in terms of the proper value.

In a new amataga for a raw iloga its tiny si we can faapelepele in Samoa o le le faafanua world and lototele and inspire our people and to our sailigamalo. O le le silasila a rule benefit Maureen Leahy, le faailoga of rain they succeed, and the sui le faailoga for breast atunuu eseese of them than there are of sui le aemaise committee of the Son born le school.

Malo le tauivi that good and well short of le le smartphone le inspire the school.