March 6, 2011

A fai se feagaiga e tou te faatauina se fale i se taimi o i luma, ia tausisi i se feagaiga tusia, ma ave le feagaiga lea e vaai i ai se loia e siakiina, a o lei sainia

Na tulai mai se faafitauli i se tasi o tatou aiga Samoa, i se taimi lata mai nei. O lea aiga sa fai le feagaiga, e tusia i le laupepa e tasi, ma se aiga papalagi, sa faapea latou te va lelei tele lava. O le faaupuga o lenei feagaiga, e tele mea e lē

A fai se feagaiga e tou te faatauina se fale i se taimi o i luma, ia tausisi i se feagaiga tusia, ma ave le feagaiga lea e vaai i ai se loia e siakiina, a o lei sainia Read More »