September 19, 2012

Autu o le Fonotaga: “Ua E Pale, ua E ‘Ula, ua E Titi i Lou Faasinomaga, ae Fa’apefea ona Mata’itu ne’i Lofia i Peau Laga o le Taifana’e?”

MATUA: “ULUFATUGA MA LAVASIGA O SUAFA MATAI” Vaega 1 ULUFATUGA: O le upu lenei o “ulufatuga,” o se upu na ou fauina ma tu’ufatasi mai i ni upu se lua, e maua ai se gauga e atagia ai foliga o se mea. O le uiga la o le upu ulufatuga, e sau mai le upu […]

Autu o le Fonotaga: “Ua E Pale, ua E ‘Ula, ua E Titi i Lou Faasinomaga, ae Fa’apefea ona Mata’itu ne’i Lofia i Peau Laga o le Taifana’e?” Read More »