May 26, 2009

E te Silafia?

O le tausaga e 1578 na tusia ai le ata o se vaamaulu (submarine) muamua lava? O le tusiata lauiloa o Leonardo da Vinci (1452-1519) na ia tusitusia le auivi o le ata o se vaamaulu, ae o William Bourne, o se tagata Peretania e atamai i fuainumera, na ia tusia le fua mo se […]

E te Silafia? Read More »