E te Silafia?

O le tausaga e 1578 na tusia ai le ata o se vaamaulu (submarine) muamua lava? O le tusiata lauiloa o Leonardo da Vinci (1452-1519) na ia tusitusia le auivi o le ata o se vaamaulu, ae o William Bourne, o se tagata Peretania e atamai i fuainumera, na ia tusia le fua mo se vaamaulu i le 1578. Peitai o le 1620 na faatoa mafai ai loa e Cornelius van Drebbel, o se tagata suesue (inventor) mai Holani, ona ia muai fauina se vaamaulu.