O le Vaofilifili o Samoa

 

Faatau sau kopi o le tusi

“O le Vaofilifili o Samoa”

Aoao malu manogi o le lolo

E te faitau ai i:
• Talatuu ma Gafa o Samoa
• Faalupega o Samoa i Sisifo
• Ietoga ma Lagi ma o latou faaaogāina

“Ia avea lenei galuega ua matou faia e fai o se vai e puna pea e faalanu ma feinu ai alo ma fanau a Samoa auā le lumanai. E lele lava le toloa, ae ma‘au i le vai.”

Tusia e:
Tuaopepe Faumuina Aulaea Aperila Faumuina Tupuana‘i Falefia Matautu Te‘omatavu‘i Lata II Lofipo Taputu Niuafolau Sineva Peilua

<form action=”https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr” method=”post” target=”_top”><!– –><input type=”hidden” name=”cmd” value=”_s-xclick”><!– –><input type=”hidden” name=”hosted_button_id” value=”AU9VWH74TKY8S”><!– –><table><!– –><tr><td><input type=”hidden” name=”on0″ value=”Tau o le tusi”>Tau o le tusi</td></tr><tr><td><select name=”os0″><!– –> <option value=”Ship to New Zealand”>Ship to New Zealand $60.00 NZD</option><!– –> <option value=”Ship to Australia”>Ship to Australia $62.00 NZD</option><!– –> <option value=”Ship to USA”>Ship to USA $97.00 NZD</option><!– –></select> </td></tr><!– –></table><!– –><input type=”hidden” name=”currency_code” value=”NZD”><!– –><input type=”image” src=”https://www.paypalobjects.com/en_US/i/btn/btn_buynowCC_LG.gif” border=”0″ name=”submit” alt=”PayPal – The safer, easier way to pay online!”><!– –><img alt=”” border=”0″ src=”https://www.paypalobjects.com/en_US/i/scr/pixel.gif” width=”1″ height=”1″><!– –></form><!– –>