Ua Maliu Ese Iesu Luka 4:21-30 “A ua savali ane ia i o latou va, ua maliu ese.”

O Evagelia a Mareko ma Mataio o loo tusia le tala lenei, lotolotoi i le misiona a Iesu. O Luka, e tusi sosoo ma le toāfa sa faaosoosoina ai e Satani. Le toāfa ma le vao sa feagai ai ma le fili, le toāfa sa faalāina ai, ina ia gauai.

Lea ua tusi e Luka se vaaiga matagofie, ua foi i lona aiga ma ona tagata, se siosiomaga mafanafana toe moomia, pei se tagata sa lutia i puava, ua mapu.

Ua filemu ma malolo i lona aiga, ona tagata, lana ekalesia ma uo. Le sulufaiga o le sa feagai ma faaosoosoga i le vao mo aso e tele.

Ua o i le sunako e tapuai ma lona aiga, o le masani lea e pei ona molimau le tusitala (f.16). Ua faitau e Iesu le tusi taai ma aoao atu ma faamatala lona uiga e faapea, ‘o le aso nei ua taunuu ai lenei tusi.’ Ua mālie le faalogologo, ma pei ni ufi e tutupu lagona faalaeiau i le talatalaina o tusi, ua latou vivii uma ia te ia ma tau fai ofo i lona poto (f.22) ma tuufesili, E, o le atalii lenei o Iosefa. Ua manatunatu e lelei lona aiga, poto ma atamai.

Ai foi ua manatu, e soo lava ia Iosefa, o le tagata poto faipisinisi. Ua manatua tausaga na tuputupu a‘e ai i totonu o le nuu, lana amio tausaafia, usiusitai, alofagia toe faaaloalogia e ana uo.

Ua nenee ma faaviivii manatu i lenei atalii, ae leiloa, o lea faatoa amata le lauga ma le misiona fou ma se aoaoga e Luitau ai talitonuga a le aufaresaio ma tusiupu.

Ina ua oo le lauga a Iesu ia Elia ma le fafine Sarefata (f.26), ua amata ona suia lagona o tagata. Ua suia le ‘ata‘ata i le faauu. Ua faanunumi muaulu ma fetilotilofai, aua o lea ua faamalamalama manino e Iesu ala o le Atua, e le faailoga tagata. E matua ese lava ma aoaoga sa taofi i ai i tausaga e tele.

A o ai Elia? O le perofeta e faamemelo i ai talanoaga a Isaraelu, a o lea ua saili fesoasoani ma agalelei i ai le fafine. Ae le o se fafine mai Isaraelu, o le fafine Saitonu. E le o se fafine taualoa, o le fafine mativa ua oti lana tane, o le fafine o nuu ese. Ua lē logo lelei i le aulotu lea vaega o le lauga, aua e vaai maualalo ma inoino i tagata o nuu ese.

Ua faaauau le lauga a Iesu e faamatala le isi perofeta, o Elisaia ma lona faamaloloina o Naamanu (f.27). O Naamanu e pule i ‘au a le tupu o Suria, o tagata o nuu ese, o fili o Isaraelu. Ae faamalolo e le Atua ma fai ma alavaa o manuia mo Suria.

Ona matua suia lea o loto o le aulotu, ua lilivau, ua feai ma fia fasioti tagata. Aisea? O lea faatoa uma ona vivii e Iesu le fafine Sarefata ma lana galuega lelei sa fai mo le tagata o le Atua, ma faasili le fafine o nuu ese nai lo latou, ae toe faamatala Naamanu ma lona faamalologa e Ieova, ae o le tagata lepela, o le Suria, o o latou fili. E manatu, e le faitaulia latou faatasi ma tagata o nuu ese. O latou o tagata filifilia, e leai nisi tagata e faatusa i ai lo latou tulaga faapitoa.

Sa fia faalogologo i lauga e faalagilagi ai o latou mamalu. Ae ina ua lauga Iesu i le alofa tunoa o le Atua ma le faaolataga tuutele mo le lalolagi, ona lilivau lea ma feita.

Ua faapea, e sese le aoaoga a Iesu. O Ieova, o le Atua o Isaraelu, e lē se Atua mo nuu ese. O le Atua mo tagata faapitoa, e le se Atua mo tagata le tauāloa. O le Atua mo le au filifilia, e le se Atua mo le au le taulia.

Ua tapuni le tusi taai, ae tapunipuni atu ai ma taliga, ma loto ma mafaufau, e le  mananao e faaofi atu lenei talalelei fou i talatuu ma aoaoga ua masani ai, o latou o fanau a Aperaamo.

Latou te le iloa, o le folafolaga ia Aperaamo, o so lau fanau e manuia ai le lalolagi. E lē manuia ai na o se vaega o tagata, o le lalolagi atoa, e aofia ai Ausetalia ma Samoa. E pumoomoo ma papa‘u lo latou iloa o le Atua, e le malamalama i le mataupu o le alofa tunoa.

Ua suia le ofo ma le faaviivii o Iesu i le amataga o le lauga, i le faamisamisa ma fia taufetogi i maa. Ua latou tuli Iesu i tua o le aai, ua taitai foi ia te ia i le tofē o le mauga, ma taumafai e faatītō ifo Iesu (f.29). Ua fia fasioti tagata.

A o Iesu, ua maliu ese o ia mai ia i latou. Ua maliu ese mai tagata latou te masani, ma tagata sa latou tapuai faatasi. Ua maliu ese mai lona aiga, lona nuu ma le sunako na masani ona alu i ai. Ua maliu ese mai ana uo, ae agai i le lalolagi o tagata leiloloa, ae fia ola. Le lalolagi ua pa‘ū o loo saisaitia ai tagata sa fai i lona faatusa paia.

Ua maliu ese mai le au faafiamiotonu ma le au tausi tulafono, le au tusitusilima ma le au fia paia, ae agai i tagata o loo noanoatia e le agasala. Ua alu e saili tagata ua vaivai i faafitauli, ma sii avega mamafa mai ua o tagata o fia saili moni ia te ia. Ua agai i tagata e fia maua lona alofa tunoa, latou o loo tagi ma tatalo, “Iesu, afio mai. Fia avea oe ma faaola ia te au, ua ou le lavā pologa i le agasala.”

Samoa e, a e faatamala i lou avanoa, e maliu ese foi Iesu mai ia te oe, ae agai i tagata ese. Talia nei o ia manū o maua le avanoa, saili manū o latalata mai o ia ia te oe. Soifua.