Ua Alofaina Oe

Salamo 139:13-14 “Aua sa ia te oe ou manatunatu, na e ufiufi ia te au i le manava o lo‘u tina. Ou te vivii atu ia te oe, aua na faia au e ala ai na matautia ma ofo tele ai, o mea na e faia, o mea mamana ia, ua matuā iloa e au nei mea.”

E lē se Salamo mo ni sauniga o le malumalu poo feagaia a le Atua ma lona nuu. O saafiafiga ua sasaa faauto e Tavita i le Atua, ina ua manatua lona matautia ma lona ofoofogia. Pei se tatalo a se tagata sa oti ua toe ola.

O le tatalo a le leoleo mamoe faatauvaa ua faaeaina e fai ma tupu. Ua manatua le tulituliloa ma le lamatia o lana nofoaiga e ona fili, ae sao mai nei mea uma. Lona tamaitiiti ae faalalo le sauai sa faifai ia Isaraelu, ma pese felagiai a fafine e faaneenee lona toa, ae lei aoga faafitafita.

Ua maofa Tavita i le Atua o le foafoaga, na te silafia mea e lei iai muamua, ma faatutupu mea mai le leai o se mea. E faapefea ona faaaogā se ugāpēpē pei o ia, e faaalia ai lona silisili ese?

O le manatu toilalo taatele, o tatou e vaivai ma lē mafaia se mea. E manatunatu, maimau e pe ana tele ni tupe, semanu ua fai se mea telē mo le Atua.

Pe faapea, ana o a‘u o se tagata lauiloa, semanu ua ofoina lo‘u ola e auauna ai i le Atua. Ia a‘oa‘oina mai ia Tavita, sa silafia e le Atua mea uma mai lona afuafua seia oo ina se‘ei i le nofoalii.

O le Atua ma lana pule faasoa, ua tofu tatou ma agavaa. Ua ia filifili e faamanuia tatou. E lē faitaulia o tatou tupuaga, poo fea e sau ai, ua uma ona tusiaao le Atua ia te oe, o lona atalii ma lona afafine, pe a faatuatua ia Keriso Iesu.

Opeta

O le masina lenei sa ou fanau ai. Se‘i vavae foe, ma fai ni fāsaga a le tama aso fanau atonu e momoli atu ai se Luitau lelei.

Fai mai lo‘u tina ou te ma‘ima‘ia. Le isi ma‘i toeititi ki la‘u ato ma sa nanati i le falemai. E tea i tua, ua pipili. Sesē le tui na tutui ai e le fomai.

E faamatala soo e si o‘u tina ma loimata, e lē galo le taimi na vaaia ai ua lē tu i luga, a ua see pei se toeaina a oti. Sa na ona ia faataitaio ma auēuē.

Sa sogasogā lo‘u tamā e fau mea e fesoasoani ia faigofie ai la‘u savali. Sa mumusu e ave i Hawaii i polokalame fesoasoani, sa manatu, pipili pe sasape, mea sili ua ola.

Sa faigofie faigata ona o le alofa sa siosiomiaina totonu o le aiga. Ae a tumu le fua, e sasa faataavalevale solo a‘u e si o‘u tina ma faapea ana upu, ‘ai o le mea lea ua faama‘i ai e le Atua, tele lou faalogogatā.’

Sa faaigoa a‘u e le faifeau toeaina LMS e suafa ia Tagaloa Feata o Afega. Sa ou lē fiafia i lo‘u igoa ina ua ou matua, pei se igoa teine. Faasolo pea le soifuaga, oo ina ou iloa le teine Vaivase e igoa ia Opeta, atili ai lo‘u lē fiafia.

Ua mautinoa, o Opeta o le igoa teine. Sa ou faapea, se‘i faaigoa foi ia Pita, poo Sam auā o igoa alii taatele. Alu aso, o‘u iloaina le alii sa aoga i le USP i Alafua e igoa ia Opeta. Ou fiafia, ua iai se isi alii ma te igoa faatasi.

Toe masani ma le faifeau o tausi nuu nei i Tuanai, o Opeta, ou faapea, seki a, o lo‘u igoa, o le igoa alii. Ae toe suia lagona ina ua malaga i Niu Sila, fetaui i le tamaitai e igoa ia Opeta. Toe lē mautonu poo Opeta ea o se igoa tama pe se igoa teine.

Ina ua ola le tama a lo‘u kasegi (cousin), sa faaigoa ia Opeta. Ou mafaufau, talofa e, lē iloa mai lo‘u faanoanoa i lo‘u igoa. Sa fiafia i le isi itu, ua manatu se‘i faatoatele ni Opeta tama. Ola foi le uso o lo‘u toalua faamatai ia Opeta. Ua ou faapea, e faifai a nice.

Ina ua malamalama o le uiga o lo‘u igoa o le ‘auauna a le Atua’, faato‘ā maua ai le toafilemu, ma ou alofa faapelepele ai i lo‘u igoa. Faafetai sa faaigoa perofetaga a‘u e le faifeau o Tagaloa, i le poto o le Atua, peiseai sa nainai a o pepe e fai ma faapolopolo o se faamoemoe o loma.

Na silafia e Tagaloa, ua alofaina a‘u. Ua faifeau nei, ae sa lilo i manatu e iai se faatatau a le Atua faapea mo ita.

Sa lē fiafia lo‘u tamā ina ua ou faifeau i le lotu ua iai nei. Fai mai, ana ou alu i Malua ua sili. Ua ta‘u mai faifeau LMS a lo matou aiga, lona uso ma fanau a ona tuafāfine ma tausoga e faaigoa ia Petaia.

Fai mai lana tala, e te iloa le au Petaia, o faifeau ma lo tatou tupuaga lena. Sa ia toe faamanatu mai mātua o le tina o lo‘u tina o loo maliliu i Vanuatu, sa faamisionare ai.

Sa talitali filemu ma le tuualalo i si toeaina, o le Atua e ana tofiga, mai ia te ia le tagata ma lona valaauina. Sa malie lona loto, ua faamanuia ma faapea mai: Aua ne‘i sulu lau ti‘a i ulupāga.

Poo ai oe, poo fea lou nuu, a o ai foi ni ou mātua, ia mautinoa, o oe o le tagata filifilia. Pe pese, faipisini, pe tausi aiga, poo le ā lava se tiute o fai, o oe o le tagata filifilia i tiute ma tofiga o galulue ai.

Ia tofatumoanaina alue o lenei auaunaga, ae tau o ni faamalama tatala, ia maua ai se isi malamalama itiiti, poo se ‘ea fou e agi mālū i totonu o loto ma finagalo e faamautinoa atili, ua alofaina oe.