Tauulaula o le alofa vaega 59

Ua oo lava ina amata ona sulugia mai totonu o le fale e le malama o le vaveao, ona nofo ae loa lea i luga si tama ma amata tapena le moega na moe ai, ae agai i le fale taele e faamamā ona foliga ma teuteu auā ua toeitiiti ona alafai mai lea o le loomatua ma lana galuteine.

Oka se fiafia o Siaosi, aua o le tagata lava na muamua ala ane i fafo, o le tagata o loo naunau i ai, si teine o Luama. Paga le faigata o le mamafa atu o se avega o ota tauaveina o ni manaonaoga mo se tasi, ae vaai atu, e leai lava se ano mai pe fia fai mai se manatu ia ta ita! Na savali ane lava Luama ma tau amata tapena le ti o le taeao, ma talatalanoa mai lava i si a latou malo, lea e na o le saofai i le nofoa o le laulauai ma usi atu lana maimoa ia te ia.

Na palaka e Luama le tipoti vaivevela ona alu ane lea saofai e faasaga mai ia Siaosi. “Sei faatali le vaivela e puna loa fai ni ta iputi e faatalitali ai le feala mai a le tatou fale.”

O le mea moni e luelue atu lava le ulu o Siaosi e pei o loo ano atu i le tala a Luama, ae o le mea moni e le o tala ia o fia faalogo moni atu i ai i lea taimi, aemaise o lea ua na o laua. “A siaula Luama,” o si tamai leo lea o Siaosi pei e fai le tala ae toe faatautū.

“Faamata e vave fai sau pe‘u pe a alu i Niu Sila?” ua ea ae Luama ma faasesepa mai ona mata, “E, se e ese lava mea e te mafaufau oe i ai. O a pe‘u lou aliiga o lea e o tagata e aooga. Faapea lava oe o se suega pe‘u lea ou te alu ai.” ua toē le toalua lea, ae ua ata faamanaia lava Siaosi, pei ua fiafia i le faalogo atu o lea e foliga e toe foi mai lava le tausala na o ia.

“Maimau la pe ana ou mautinoa e moi lava lau tala e lē suea sau pe‘u i Niu Sila, ae o lea o le a ou fuli e fai la‘u aoga ma good boy e faatalitali atu i lau foi mai.” Ua ea ae nei i luga le teine ina ua faalogo mai, e ua ese le siuleo o Siaosi lea e momoli atu ai si ana fasiupu lea na fai atu nei.

Ua pupula toa mai Luama i le tama ua leai sana tala, ona toe tilotilo ese lea. Ua puna le vaivevela ona tu lea i luga o Luama ma savali atu i ai. E u mai lava lona patua ia Siaosi ma fesili mai “O le a lau iputi e fai atu?” Na tei Luama o lea e fesili ma le manatu ua toeititi tali atu Siaosi, ae ona faalogoina loa le papai atu o lima o le tagata i lona tauau, ma na vave ona li‘a lagona o le teine ma liliu vave mai, ma ia vaaia ai Siaosi o tu atu i ona tua, o loo pulatoa atu lava ia te ia e aunoa ma se tali.