Tauulaula o le alofa vaega 58

Ua ofo teine i le malie o le latou siloo i lea po, aua e toetoe lava o pese uma e tu ai i luga le loomatua ma piki solo ana paga la te sisiva, ae tele lava ina faaiu mai i si tama o Siaosi.

Ua toe tau nei mafaufau o teine, o le mea foi lea a le latou loomatua na fai i si tama o Onosai, lea na matua niniva ai Onosai i le faauosi faataamilomilo e Filo i le po atoa, ma tau le mafai ai lava ona maua se avanoa e siva ai si alii loia ia Luama, o le tagata tonu lea na mafua ai ona manao e alu atu.

Peitai, e foliga o loo matapoto Siaosi i lea po, ai ona o lea e nofouta Siaosi i le sikaili foi lea a Filo na fai i si tama o Onosai, aua na faamatala uma lava e Pina ma Luama ia Siaosi i le aoga.

Na ta loa le isi pese vave, luga loa ma Siaosi laa mai ma faasiva si loomatua, ma na iloa lelei lava e Siaosi e fai sina umi o le pese vave lea, fuafua loa o ina lava e matua gapelu ai Filo lea o le a ia faasivaina.

Ma na pa lelei le aikia a Siaosi, aua na fiu le loomatua e fia nofo i lalo, ae ua matua fuli Siaosi e lalolalo ma faatavi‘o solo lona tino ma osooso faataamilo ia Filo, ma fai mai i ai ana taga malie e faaoso atili ai le loomatua e tali atu i lana siva.

Na uma loa le pese lea, sisii ma lima o Filo, o le a sei fai sana malologa. Na tei le loomatua o loo tau to lava le sela ma tapili lona ili, ae faalogoina loa ua tatagi le pese gese, ma le tepa ae i luga, ae ifo loa Siaosi ia Luama ma taitai mai le tamaitai i luga e fai le la uosi.

“Ei George, ese lou poto leaga a ea?” o le valaau lea a si loomatua ma ata. “Ua e tago lelei faasela a‘u ia ou nofo ai, ae sei tope si au mea lena ua fai”. Na alu le talie a le au tamaitai, a o saofai pea si loomatua ma lulu le ulu, a ua na o le ata o Siaosi ma taumafai e faamaopo lelei atu le fusiina atu ia te ia o si ana paga lea ua iai nei.

Na lagona e Luama e pei ua tau ese le siva a si a la uo o Siaosi ia te ia, ona musumusu atu lea i ai, ‘sh sh, fai faalelei le ta siva, i faaiu puta le tatou afiafi.’ Ua faataga ata si tama o Siaosi, ma toe tau mei teisi i tua e fai sina va ma le tamaitai o Luama, ona faapea ane lea i si ona leo tau le lagona, ‘tafefe o le a e alu ese atu lava ma matou, e le mafai e se isi ona gausia lou loto malosi.’