Tauulaula o le alofa vaega 56

Na gata le tala mai le vaiaso talu ai, i upu faamelotagi a Pula ia e fai i le teine o Luama, i totonu o le potu tusi a le aoga i le taeao a o lalata ina fai le assembly a le aoga.

“Ama, e ese le faigata o le mea lea o le a ou oo i ai pe a e alu ese. Ae maimau e, pe ana e alu ese, ae o loo ou iloa tonu lava le itu o lou fatu lea o le a ou faatali atu ai. Ae o au o le tagata o le Atua, ma o loo mafanafana lava lou loto i le musumusuga a le agaga o le Atua, e iai lava le taimi o le a faamalieina ai lou galala lea a ta matelaina ai.”

Talofa e, ia Pula, o lea ua iu ina tapa i le mamana o le musumsuga a le agaga o le Atua, e sulu i ai lona faanaunauga ia toe gau maia le loto o le teine. A o Luama i lea taimi, o loo tu pea ma uu le ato meaalofa lea na avane, ma e ui i se ootia o le teine i nei upu ua toe maau foi i ai le alii aoao, ae o loo malosi lava le loto o le teine e taulai i le mea ua uma ona faatulaga i lona mafaufau.

Na vave ona maua se laveai o Luama, ina ua faalogo atu e foliga o faiaoga ia ua amata ona agai mai fafo mai lo latou potu ua uma le latou faatasiga masani i le taeao, ma o lea ua o mai i fafo ina ia faatasi atu i le itu o loo potopoto mai ai le aoga.

Na tago mai Pula ua toso vave atu i tua le lima o Luama e tau mei e tutu i tua o le fata tusi, nei iloa mai laua e le solo a faiaoga lea ua alu ane, ma na mautinoa loa e Pula o lea ua pasi uma atu faiaoga, ona lue lea o lona ulu ia Luama, ua mafai nei loa ona la o ese mai i fafo, ma o le tonu lea ua fai, o le a muamua mai i fafo le teine, e agai i le faletaele o tamaitai aoga, ae faataga agai Pula i lona potu.