Tauulaula o le alofa vaega 52

“Ou te faafetai atu foi i lau susuga i lou uia o lenei auala faatamalii aua ua le o toe toatele ni tama tane o latou manatua le uia muamua o lenei auala i nei aso. Atonu o le atamai faaneionapo ua amaga ona avaga i ai lagona o fanau talavou, ma fai ai a latou lava filifiliga, seia oo ina uia isi laasaga ae ua leai lava sei amanaia sina tuualalo atu a matua na amata fofoaina maia o latou olaga. O le ala lea o lou faafetai muamua atu, ona ua ma lagona foi ma le tina nei le faagaeetia, ona o loo e amanaia mai o ma tulaga o ni matua o Luama.”

Na uma atu na upu a Talivai, ona faataga toe tale tasi lea. O le mea malie i le toeaina, fai lava nei faafetai ma viiviiga o Pula, ae tele lava ina taulai mai le pupula e fia maua mai mata o lona afafine, ma ua mateia lelei foi e Luama ma lona tina le uiga o lea faataupupula a Talivai, o loo ia fia faamautinoa pea poo tumau le leai lea na tau atu e lona afafine i le taimi muamua na amata ai ona latou tau matemate i le alu atu a le alii aoao. Ua leva la ona fia pai Talivai i le taliina o le fesili a si aoao, ae o lea e faataamilo ana tala ae sei faamautinoa atu i foliga o lona afafine.

“Pula, o le mataupu ua e savalivali mai ai ma e faasōsō mai ai i lenei afiafi, e le o se mataupu leaga. A mea o aute na o faiga mea i soo se matua e auau i sana tama! E moni o le agaga o matua e fia mafuta pea ma lana fanau e oo mai le oti. I le taimi e tasi, e nofo malamalama foi le tama ma le tina, e oo mai le aso, e pei la o le aso lenei, e ono tulai mai le tama ma le teine, ma faailoa mai sona lagona ua fia laasia le isi laasaga o le soifuaga.

Ma soo se matua alofa la, o lana moemitiga lea, ia ona vaaia ma faamautinoa, o lelei ma mautu se nofoaga o le a iu i ai sana tama.