Tauulaula o le alofa vaega 49

Faamalo atu le soifua laulelei i le mamalu uma o la tatou aufaitau aeamise i latou o loo fiafia pea e tulituliloa le atoaga o lenei tala faasolo. E gata la tatou tala i le vaiaso talu ai, o tau fai lava tonu o le malaga lea o le a agai i tua i matua o Luama, le faifeau toeaina o Talivai ma le faletua ia Puna.

E tasi le mea ua mautinoa, o le alii aoao, le susuga i le faiaoga o le Kolisi a Samoa, lea o le a faafeaoina lenei malaga, lea la ua matua faataatitia ai lava e Luama tapulaa o le taimi o le a agai atu ai i le taavale a le alii aoao, aemaise lava ona e moni ua lolo Luama i le tonu a Pula latou te o faatasi i lana taavale, ae pei lava e elieli mai se mea i le loto o le teine, e iai se isi mafuaaga lilo lea e naunau ai Pula latou te o.

O le tau agai atu o le au tamaitai o le a faasolo a la tapenaga mo le latou lamu o le afiafi, ae tatagi leotele ane foi le telefoni, ma e lei ela lava le mate a nai teine, ua toe vili ane foi le alii o Pula. Ua tuu ane e Pina le telefoni ia Luama, ma genogeno mai i ai o Pula lea e i le telefoni.

“Malo le soifua i lau susuga i le alii aoao! … ia o lenei foi e tau tapena atu le matou meaai o le afiafi….Ioe, lea na vili mai lou tama fai mai e mafai ona tatou o atu faatasi. O fetaui pea lena tonu ma oe? … E moni, ….’afa o le lima i le afiafi? Oi ae le ua fai sina tuai…..oi leaga lea na faapea lou tama e tuua loa aoga i se mea o le tolu pe tea laititi le tolu, ona tatou o atu lea, ae a tuai tele lava o le fa i le afiafi…..afai la o lena, e mafai ona toe o mai pea ou matua e avatu maua.”

Ua fai sina umi o tu Luama ma faalogo i le isi itu o le telefoni, atonu o le mate a Pina, ua toe tau totope Pula e fetuunai lana taimi, aua o lea ua amata ona toe maluelue Luama e ono le oo le latou o faatasi.

Ua toe tautala nei Luama, “e moni la lena tonu? Ia lelei la lena, faamolemole lau susuga Pula, e le taitai manao lou tama ma te feoai mamao atu i lea taimi ua agai ina afiafi…o le a ma faatali atu la,…ia soifua ia, manuia fuafuaga uma o lenei afiafi.”

Ua tuu i lalo le telefoni, ae o loo tilotilo sao mai Pina i foliga o Luama i lea taimi pe o faapei mai tonu o le malaga lea na toe tau fetoi mai. “Ua tau oso ifo foi lou fiva ia Pula. Lea lava e tau vivili lava Pula e tuutuu i tua i le tatou taimi o, ina ia tatou pogia ai i le auala.

E oo mai loa taeao ua tea le lima, aua lava nei iai se isi o taua e oso i lana taavale. Tusa pe le oo ai ona ta o, pei pea aua e le taitai ita lou tama pe a tau i ai le mafuaaga.” E fai tala nei a Luama, ae na o le tu o si teine o Pina ma sioa.