Tauulaula o le alofa vaega 48

“Leai, lea e lei leva nei lava ona tuu atu i lalo le telefoni sa vili mai lou tama, fai mai na vili atu Pula. Fai mai la le toeaina e ta te faatalia Pula e afe mai taeao pe a tuua lana aoga, piki lea o taua tatou o atu faatasi i tua.” E fai atu lava tala nei a Luama, ae e lagona i lona siuleo e peiseai o loo faanoanoa. Ona faapea atu lea o Pina: “Ae o le a so oe lagona i ai, o e fiafia i lena tonu? Sa tatau ona e fai sao i lou tama pe afai e te le o manao tau te o faatasi ma Pula i tua. Ou te iloa ana iloa moni e ou matua le mea lena e te mafaufau i ai, e mautinoa lava e o mai e avatu taua.”

“E sao lelei oe. Atonu ua vave ona ou ioe i si ou tama ona fai mai, e lelei foi lea ona ua tau le toe soona feoai solo aemaise i mea mamao, ona o le taugata o le penisini. Lea foi ua taumafai ai lava e na o le faatasi pe faalua ona o mai i Apia i le vaiaso.

Vaai oe Pina, e le faapea ua toe alu lou mafaufau ia Pula; leai ua uma lava ona fai lau faaiuga; ae pei ua galo ia te au o loo malolosi lagona o le alii aoao ia te au, ae ua vave ona ou fiafia i lana tonu e pei o se isi lava o ta tei. Peitai, o le a ou faamautinoa, e leai, leai se mea valea e faia e Pula i le tatou malaga pe a tatou o. Ia e mataala mai foi oe si ou uso foi.

“Afai tatou te o, aua lava nei e seetia i se tala a Pula e fai e taumafai ai e faase ese oe i se mea ae tuu na o maua, sei vagana lava ua ta o uma poo tatou uma foi. Talitonu mai oe, ta te vaai atu nei taeao ua aumai lana avefeau o Siaosi, ona faapea lea e oso atu au i totonu ae oso oe i tua e te lua toalua atu ma Siaosi.

Aua, aua lava nei e oso i tua, tusa pe tauanau oe mai e Siaosi, tasi lava lau tala, e le mafai ona e nofo i tua, o lea e te faamaimai, ona vave lea o lau oso i totonu e te ogatotonu ia maua ma Pula.”

Ua luelue atu le ulu o si teine o Pina i faatonuga a Luama ia e fai mai, ona toe agai loa lea o le au tamaitai i fafo e faauma ona tapena le latou taligasua o le afiafi. E lei umi foi ona tapena mea a teine, ae toe tatagi le telefoni. Na oso atu Pina ua tali, ma e moni lava le la masalosalo, o le alii aoao foi lea ua vili ane mo Luama.

E faia pea