Tatala e le oti e lei iai se po o le faaipoipoga

O se tasi foi lenei o faalavelave matautia na tulai mai Aukilani nei i le vaiaso na tea nei, e mautinoa e lagona uma ai e tagata le tiga alofa ia i laua ua aafia, e le gata i si tamaitai ua maliu, aemaise foi i si ona alii lea ua ola nei ma ni lagona matua matuitui o le salamo i lana faaiuga na fai i lea afiafi.

O le alii o Quiong Mao, 28 tausaga, ma le tamaitai o Yan Lui, 26 tausaga, na faatoa tuufaatasia i le sakalameta o le faaipoipoga i le Aso Tofi talu ai, ae paga lea, sa lilo i o la manatu, o le toe taimi foi lea o se la mafutaga faaletagata a o soifua mai, aua o le afiafi lava lena, ina ua maea ai le taumafataga sa faia aua le aso fiafia, na tulai mai ai lenei faalavelave faafuasei ua tatala ai e le oti le mafutaga fou faatoa osia.O se tasi foi lenei o faalavelave matautia na tulai mai Aukilani nei i le vaiaso na tea nei, e mautinoa e lagona uma ai e tagata le tiga alofa ia i laua ua aafia, e le gata i si tamaitai ua maliu, aemaise foi i si ona alii lea ua ola nei ma ni lagona matua matuitui o le salamo i lana faaiuga na fai i lea afiafi.

O le alii o Quiong Mao, 28 tausaga, ma le tamaitai o Yan Lui, 26 tausaga, na faatoa tuufaatasia i le sakalameta o le faaipoipoga i le Aso Tofi talu ai, ae paga lea, sa lilo i o la manatu, o le toe taimi foi lea o se la mafutaga faaletagata a o soifua mai, aua o le afiafi lava lena, ina ua maea ai le taumafataga sa faia aua le aso fiafia, na tulai mai ai lenei faalavelave faafuasei ua tatala ai e le oti le mafutaga fou faatoa osia.O se tasi foi lenei o faalavelave matautia na tulai mai Aukilani nei i le vaiaso na tea nei, e mautinoa e lagona uma ai e tagata le tiga alofa ia i laua ua aafia, e le gata i si tamaitai ua maliu, aemaise foi i si ona alii lea ua ola nei ma ni lagona matua matuitui o le salamo i lana faaiuga na fai i lea afiafi.

O le alii o Quiong Mao, 28 tausaga, ma le tamaitai o Yan Lui, 26 tausaga, na faatoa tuufaatasia i le sakalameta o le faaipoipoga i le Aso Tofi talu ai, ae paga lea, sa lilo i o la manatu, o le toe taimi foi lea o se la mafutaga faaletagata a o soifua mai, aua o le afiafi lava lena, ina ua maea ai le taumafataga sa faia aua le aso fiafia, na tulai mai ai lenei faalavelave faafuasei ua tatala ai e le oti le mafutaga fou faatoa osia.
O se tasi foi lenei o faalavelave matautia na tulai mai Aukilani nei i le vaiaso na tea nei, e mautinoa e lagona uma ai e tagata le tiga alofa ia i laua ua aafia, e le gata i si tamaitai ua maliu, aemaise foi i si ona alii lea ua ola nei ma ni lagona matua matuitui o le salamo i lana faaiuga na fai i lea afiafi.

O le alii o Quiong Mao, 28 tausaga, ma le tamaitai o Yan Lui, 26 tausaga, na faatoa tuufaatasia i le sakalameta o le faaipoipoga i le Aso Tofi talu ai, ae paga lea, sa lilo i o la manatu, o le toe taimi foi lea o se la mafutaga faaletagata a o soifua mai, aua o le afiafi lava lena, ina ua maea ai le taumafataga sa faia aua le aso fiafia, na tulai mai ai lenei faalavelave faafuasei ua tatala ai e le oti le mafutaga fou faatoa osia.