TALIPUPUNI O LE FAATUATUA

Efeso 6:16 “ia faaopoopo i na mea uma ona tago atu ile talipupuni ole faatuatua, tou te mafai ai ona tinei o u fanafana mu uma a lē o loo leaga.”

Tatou te manatu o le Faatuatua e maua ai mea e mananao ai. E sao, ae iai se isi mea e fai e le faatuatua,  e galo iā tatou. O loo manino i le matua; o le faatuatua o le talipupuni. O le talitā.

E faaauau pea na osofai tatou ele tiapolo i faaosoosoga ma togafiti pepelo, e aofia ai aoaoga sesē ma talitonuga faatemoni. Ae ua aumai e le Atua le Talipupuni e puipui ai tatou ma tetee ai sauāga a le fili.

O lona uiga, aua nei tuua lou fale e aunoa ma le talitāi. O le talipupuni lea, o le talitā e telē. E le aumai e le Atua se talita-meata’alo mo lou saogalemu.

O le talipupuni lea, e pei o le tele o le faitotoa o se fale, e malupuipuia ai oe, e te lafi ma e lilo ai, e le iloa atu ai oe e lou fili, pe a e tu i tua o le talipupuni lea.

O le talipupuni e mafai na tetee atu ai u fanafana uma a le fili. Soo se ituaiga u, e le afaina oe. Poo ai e fana ni u o le loto leaga, u o le faavaivai pe taumafai e faamanu’alia oe, e te le afaina.

E mafai e le talipupuni lea na puipui oe. E le ati ai se u, e le mafai e se meatau na faaleaga. E leai foi se malosiaga faale-lalolagi e mafai ona talepeina. O le talipupuni, o lona igoa o Faatuatua.

I le Luka 10, o loo tau mai ai le auina atu e Iesu o ona soo e 70, e taitoalua ma muamua atu ia te ia i aai uma. Sa ia faamanuia ia te i latou ma faataoto le anavatau o le latou misiona. Ina ua toe foi ane ia Iesu, ua latou tala fiafia i mea uma sa latou faia, ma tala faamamā’i ane, e oo lava i temoni sa usiusitai, ona o lona suafa.

Ae toe tali Iesu, ‘Na ou iloa Satani ua paū mai le lagi pei ole uila. Faauta, ou te foai ia te outou le pule e soli ai gata ma akarava, ma le malosi uma o le fili; e leai lava se mea e leaga ai outou.’ (fuaiupu 17-19). Sa tautino le Alii, e leai, matuā leai lava se mea e leaga ai latou.

Afai tatou te talitonu ma le faamaoni i afioga a le Atua, ona puipuia lea o tatou e ala i lo tatou faatuatua.

E iai taimi e taumafai ai le fili e tuu le masalosalo i o tatou loto, ma tuufesili pe moni nei folafolaga ua tusia ile Tusi Paia.

O le tautinoga a Tavita (Salamo 91:10), ‘Aua o oe, le Alii e, o lo’u malu oe.’ E ala la na tatou lavevea i u fanafana a le fili, ina ua tatou o ese mai le malu o le talipupuni, pe ua faatamala tatou ile faaaogaina o le talita.

Aua o le fili, e lamalama oe i taimi uma, e leai se taimi e malolo ai. Ia manatua, e leai se malologa e fai i le taua o loo tatou tau ai.

Tatou te mananao uma ia aua nei tatou feagai ma faafitauli. Peitai, ua faataga e le Atua tatou e savavali i totonu o faafitauli e faaalia ai lona mana lavea’i, ma fai ma tatou tautinoga e viia ai lona suafa.

Faataitaiga, o tama e toatolu na lafo i totonu o le ogāumu aasa, ae sa puipui e le talipupuni o le faatuatua. O Paulo sa afatia le faigāmalaga. E faigofie ile Atua na taofi le matagi, ae lei taofia.

Sa oso pea le afā ma malepe le vaa sa malaga ai ma le auvaa, ae faaalia ai le mamāna o le Atua ile puipuia o latou ola mai le oti.  O Tanielu sa lafo ile lua o leona, ae lei afaina.

O nei tagata uma ma isi, e lei liua lo latou faatuatua ina ua tutupu faafitauli, sa lotomau, e puipui e le Atua latou, tusa poo a mea e tutupu. E lei tuufesili pe tuuāina le Atua pe aisea ua tutupu ai nei mea, ae sa talitonu, o loo silafia ele Atua mea uma, e le tuulafoaina latou.

Afai tatou te siitia le talipupuni o le faatuatua, e leai se mea e mafai ona faina ai tatou. O le faatuatua i totonu o le loto, e silasila iai le Atua.

E faatupu malosi le mau a Ioane, e faapea ‘a o le ua fanau mai le Atua, e tausi o ia e ia, e le tago foi lē o loo leaga ia te ia.’ (1 Ioane 5:18) Ioe, o le faatuatua e laveaina ai oe. E muimui oe e tagata, e faitio nisi ona o manuia e te maua.

E loto leagaina oe pe a fai se mea lelei. Ae le afaina tatou i nei mea, pe a taofi mau ile talipupuni o le faatuatua.  A e leaga, e fai tala a tagata ia te oe, a e lelei foi, e fai foi tala a tagata ia te oe. O le talipupuni ole faatuatua e te faapea ane ai; tuu pea ile Atua.

Sa tusia i se nusipepa se lipoti o se fale na mu ise afi. Sa tamoe mai le tamaloa e ana le fale ma tauvalaau lona atalii, ae tali mai le tamaitiiti i le faamalama o le fogafale lua.

Sa tauvalaau le tamaloa i lona atalii e oso mai, na te sapoina ia. Ae tali le atalii, Leai! Ou te leiloa atu oe.’ Sa toe valaau le tamaloa, ‘atalii, oso mai, aue ete popole, oso, o lea ou te iloa atu oe.’

E iai taimi tatou te leiloa ai poo le a le mea e fai. Tatou te popole ma atuatuvale pe a tutupu faigata, ae ia faatuatua pea ile Atua, na te silafia mai tatou ma mea tatou te manuia ai. Soifua.