POWER OF ATTORNEY ENDURING POWER OF ATTORNEY WILLS Mavaega

Ona o le tele o o tatou mātua, latou te lē o silafia vaega o le tulafono e mafai ona tatou faaaogāina i le taimi nei, e puipui ai tatou, puipui ai a tatou meatotino, ma tusia a tatou manaoga pe a oo mai le valaau paia a le Atua, o le  ala lea ua ou tusia atu ai  tulafono nei ma faamalamalama atu mo le tou silafia.

E tāua tele le iloa e tatou mātua a lelei a tatou tapenaga, e leai ni femisaaiga a fanau, ma ni finauga e mavaevae ai aiga ma fanau pe a lē mafai e tatou mātua ona fai ni faatonuga.

O le POWER OF ATTORNEY o se feagaiga lea faaletulafono e mafai ai e oe (donor) ona e tofia se isi tagata (attorney) e te talitonuina ma faamoemoeina e tu i lou tulaga, na te faia uma mea e fai e oe i le tulafono, pe a fai e te lē o i Niu Sila. E mafai la e le tagata lea na e tofia, ona saini pepa faaletulafono mo oe, pe a iai se mea e tulai mai ae e te lē o i le atunuu.

O LE ENDURING POWER OF ATTORNEY o lau tofiga lea o se tagata e te talitonuina ma faamoemoeina, o lou malosiaga lea, e tu i lou tulaga ma fai uma tonu o mea ua lē mafai ona e faia, ona ua afaina lou mafaufau (mentally incapable).

O le ENDURING POWER OF ATTORNEY e maua lea i lalo o le Part 9 of the Protection of Personal and Property Rights Act 1988. Sa iai fesuiaiga o lea tulafono i le 2007 e faamalamalama atili ai tiute ma mea uma e mafai ona fai e le tagata lea na tofia.

 

E 2 ituaiga ENDURING POWERS OF ATTORNEY:

 

• O le Personal Care and Welfare Enduring Power of Attorney – O le tagata ua e tofia o lelei lou mafaufau ma e malosi ma iloa e oe mea ia e te faia. O le tagata tofia, e na te faia tonu mo le vaaiga o lou soifua maloloina, faapea ma togafiti faafomai e tatau pe lē tatau ona fai ia te oe. E tāua la lou tofia o se isi e mafai ona tautala ma finau mo mea lelei mo oe, ae aua le tofia se isi e fefe e tautala ma fai le tiute i mea e tatau ona fai mo lou lelei.

• O LE PROPERTY ENDURING POWER OF ATTORNEY – Afai e iai sou fale, tupe teu, ma ni mea totino, o le tagata e te tofia e na te vaai au meatotino, na te vaai au tupe ia lelei ma sa‘o le Bank e invest pe teu ai ia lava le pasene maua, na e te vaaia foi ou fale i le taimi o e malosi ma e fia maua se fesoasoani. Afai ua e ma‘i ma ua lē lelei lou mafaufau, e mafai e le tagata lea ona e tofia ona faaauau lona tofi e vaai au meatotino.

 

O le Will (mavaega) e tusia i lalo ou manaoga i mea e te manao e fai pe a e maliu. O le tulafono e iai vaega lea o le WILLS Act.

O lenei tulafono na tusia ma pasia e papalagi. E lē o oo le silafia o papalagi i mea e tatau ona iai i le mavaega a le tagata Samoa.

E mafai ona tusia i lau Will pe a iai se faasamoa e fai pe a e maliu, o fea e teu ai oe, o fea le falesa e fai ai lou toe sauniga, o ai e tautala e faia ni molimau. O le aiā tatau a oe e te tusia ai mea e te manao e fai.

O le tulafono, e lē pulea e faifeau ma matai lou toe sauniga. E pule oe, e faigofie ai foi i lau fanau ona talosaga faifeau ma matai, faamolemole o loo iai ou manaoga tusitusia, e fai le mea na e manao e fai. E taugofie ai foi i fanau ma aiga lou toe aso.

O le fautuaga ia fai lou manaoga, ae aua le pulea e se isi lou toe aso.

Poo ai le loia o ona uuina au pepa tusitusia, pe a afai o se loia na e alu i ai, ta‘u i se isi o lau fanau ia iloa e lou aiga ma lau fanau le tagata e faafesootai pea tupu se faalavelave ia te oe.