Peni a le Tusitala 17 Aukuso 09

Faatalofa atu i le paia ma le mamalu o le atunuu i lenei foi vaiaso, aemaise ai o paaga masani o le tatou nusipepa o e o loo fiafia e faatau ma faitau le Samoa Times.
E maualuga le talitonuga o loo faapea ona sologa manuia le folauga a le tatou atunuu i lenei foi vaiaso. Viia lava foi le alofa ma le agalelei o le Atua ona e ui i le pepesi mai o suiga fou i lenei foi vaitau, ae o loo maitauina pea le folau malu o le sa o Samoa i soo se atunuu o loo soifua ma aumau ai, aemaise ai foi Niu Sila nei e pei ona ua avea ai ma o tatou atunuu lona lua, pe o nofoaga foi ua tatou filifili e fai ma o tatou nuu e nonofo ma aumau ai i lenei foi soifuaga.
Sa ou faalogo ma le totoa i se tasi o tina ao ia faamatala mai lana sa’i i le latou ekalesia ma le tele o mea fai. Faimai lana faamatalaga ua matua leiloa e tagata o le latou aulotu pe o le a le mea o le a fai aua ua le asa se vaiaso ma saogamea.
Na pei o le laau pue leo lou mafaufau i le fetuutuunaiina o le saunoaga a si tina lea ma tau faavasega pea pe o le a tonu le faapogai ua mafua ai ona sa’i.
O se tasi o ana saunoaga sa ia faimai ai ua leiloa pe o a nei ituaiga mea faapenei ua tele ina le lauga le latou faifeau ae ua faalauga faifeau mai isi aulotu ma tele ai foi ma tali lauga ia.
E le gata i lea ae o maliu ma faaipoipoga, faimai e ese le meaalofa a le ekalesia, ese le aufaipese, ese le mafutaga a tama, ese le mafutaga a tina, ese le Aoga Aso Sa ma le tele o isi mau itu tino o le galuega.
Ao faamatala mai e le tina lea lana tala, sa ou faapea lemu ifo i lou loto, talofa e, afai o le leo lea o loo lagona, o ai ea a tuuaina.
O le fesili lea, aua ua tele ina tuuaina le lotu i mea fai ma faimai ai ua matitiva le aiga ona o le lotu.
O se tasi lava lea o tuuaiga ua tele ina faalogoina pea i lea aso ma lea aso, ma ua le utuva lava lenei faitau aua ua ose tai taliga i le faalogo.
Afai o au ose tagata faalogo lelei, ou te lagonaina le tagi a le tina ona e foliga mai ose tagata ua ila i le faimea soo.
I se isi foi itu, ou te lagonaina le ita aua e foliga mai ua augata le loto e galue ma ua musua ai le soifua auauna i le Atua e pei ona sa sumalie ai le ola.
Aisea ua gagana ai lenei tina? E tele ina lolofi mai manatu eseese pe afai e tutupu mai ni sa’i faapenei.
Ae o le mea e ao ina toe faamanatu, e le ose mea lelei le sa’i i tua mai o le lio o loo mafua mai ai ni mafatiaga. O le uiga o le manatu, afai ua mafua ona lagona le leo o le fiu ona o le saputu mai o mea fai i totonu o le ekalesia, e lelei lava la le faaali o le manatu i totonu o le ekalesia.
Aua le fefe pe vaai foi i nisi itu, ae ia maua le lototele e faaali ai ni vaega o loo faanoanoa pe mafatia ai foi.
O le lelei o le faaleo o ni mafatiaga i totonu o le lio lea, aua foi e mafai ona maua ai le tali i totonu, ona le maua ai lea ose avanoa e talanoa ai i fafo mai.
O le a faamalieina ai foi se lemautonu ma malu puipuia ai foi ma le igoa o le lotu e aunoa ma le tauleagaina.
E maualuga lava le talitonuga ma se lagona e le matitiva nisi pe o ni aiga foi ona o le lotu. O le a faafefea ona o tatou matitiva i le lotu o iina e saga faamanuia atili mai ai le Atua i le tagata soifua galue mo Ia.
Ou te le faamasino pe tau le pua ma lafo. Ou te le taea foi finagalo o tagata aua e pule lava le tagata ia i vaega e faaleo iai sona lagona. Ae o se fesoasoani i le tulaga lea, e le tatau lava ia tei tatou ona o tatou tuuaina le lotu ini vaega ua mafatia ai aiga.
Ia manatua lelei o le Atua e fianagalo o Ia i le tagata e osi atu le taulaga ma le loto atoa, ma le fiafia, ma le olioli e foai ai.
E le gata i lea, ae e taliaina e le Atua ia le taulaga a le tagata e ofoina atu ma lona loto malie.
O lona uiga la, afai lava e tele lau seleni e lafo mo le Alii i lea vaiaso ae ua lafo ma lou loto malie, e faamanuia le Atua i lau taulaga ma e le fesiligiaina lea tulaga.
Afai foi e osi lau talaga i le Atua ise tupe itiiti ae ua silasila mai le Alii ua avatu ma lou loto malie ma o le mea lelei foi lena ua oo iai lau tapenaga, e matua taliaina foi e le Atua oe ma lau taulaga.
O i tonu lava o loo tuuaina ai le lotu aua ua tele ina foai ma le faatauvaga.
O nisi ua foai ma le fia fai viiga. Afai la ae faia le tautua i le Atua ma le auaunaga i totonu o ekalesia i le itu lea, ona misi alofa ai lea aua e le o faia mo se viiga o le Atua, ae foliga mai e ese le agaga o loo faatino ma faataunuu ai.
E lelei ona toe silasila totoa ma toe vaavaai lelei. Toe siaki le agaga o loo faatino ai le foai ma le tautua lotu ona le lagona lea o le sa’i.
E lelei le faia o mea uma ma foai tau seleni ona o le alofa i le Atua ma le loto sao, o le faia lea o mea lelei uma ina ia maua ma maualuga ai le viiga o le Atua ae le o le tagata. Afai ae fai i le vaega lea, ona leai lea ose oi.
E fiafia pea e galue tusa lava pe o le a le saputu mai o saogamea, ae lagona lava le olioli, aua o loo faamuamua le Atua i mea uma. Samoa e, ia tautua la tatou tautua i le Alii ina ia aua nei puaina i le ala.
Aua nei masua i tagata aua e tupu ai le mala. Ia manatua, e faamanuia le Atua i le tagata ma lana e faatino ae sili ona falute i e o loo tautua ma le faamaoni ina ia maua se viiga o le Alii.
Ia manuia tele lenei vaiaso ma galuega o loo feagai ai. Ae tatou te feiloai pea.