OLAGA SOONA FAI Tusi Faitau: Luka 15:11-32

O le a tatou tagatagai i uiga faaalia o tagata e faaautū i ai le faataoto, ma tatou maitauina ai ni uiga tāua se 4 e fai ma luitau mo tatou. O le a tatou tilotilo i uiga o le uii i lenei vaiaso, ona faaauau lea i isi polokalame.
• Uiga faufau ma le faasausili
Ua leva ona fuafua e le uii e alu ese ma le aiga. E nonofo fua ma lona tamā, ae ua uma ona fafau i lona loto le isi laasaga, e alu ese. Vaai foi i le tusi faitau, e lei umi ni aso talu ona vaelua i ai e le tamā lona tamaoaiga, ae ua alu (fuaiupu 13). O lona uiga, o se miti sa fau ao fau po i lona loto. Tatou te iloa ai lona ola faufau i le va feagai ai ma lona tamā.

O le ma‘i foi lea o loo taatele i totonu o aiga ma ekalesia. O nisi taimi, e lē o iloa atu e nai auauna, o la e iai tagata faitogafiti faalililo i totonu o ekalesia. E faufau se mea e faamaite ai ni misa, ma faamaonia ai ni mau e tatau ona o ese, pe faamaite ni feeseeseaiga, ae se‘i fai se isi laasaga ua leva na fafau i loto.

Na pa‘ū ai Lusifelo
O le agasala lea sa amata e Lusifelo le agelu sili, lea o le a tatou vaavaai i ni manatu se lima sa ia manatunatu ai (Isaia 14:13, 14). (i) Ou te alu ae i le lagi. O lona manatu ia tulei ese le Atua mai lona nofoalii ae fai mona. (ii) Ou te siitia lo‘u nofoalii. E lei malie lona loto i lona tulaga taualoa sa iai, sa manatu fiasili ma taumafai e foua le pule aoao a le Atua. (iii) Ou te nofo foi i le mauga o le faapotopotoga i le itu i matu. Sa ia manao na te pulea le atulaulau uma. (iv) Ou te alu a‘e i luga o mea maualuluga i luga ae o ao.

O le tele o taimi e ta‘u ai le upu ao (clouds), e faasino i le mamalu o le Atua. A o lea e manatu Lusifelo, ia sili o ia i le Atua. Ia matautia ma silisili ese atu ia nai lo le Atua. (v) Ma te tutusa ma le Silisili Ese. Talofa e, i manatu faufau, e lē manao ia i lalo o se faatonuga poo se taitaiga a se isi. E manatu faasausili, ua na o ia lava, e sili lona agavaa ma lona poto nai lo le Atua. O le mea foi lea o loo sasao faaafi, ma malepelepe ai aiga, nuu ma faigalotu, o le manatu faasausili. E ola faufau ma le manatu, e poto atu ia nai lo lē o fai ma taitai, e agavaa atu o ia nai lo le faifeau. E sili atu lona iloa nai lo o ona mātua. E leai se isi la te tutusa. Ia mautinoa, o ala ia o le tiapolo.

Afai foi e te manatu e fai se agasala, e muamua lava ona fafau le ata (plan) i lou mafaufau. O se faataitaiga, se‘i o tatou faaaogāina le mulilua e faamatala atili ai lea manatu. O le mulilua e lē se mea e tupu faafuasei. Leai, e iai upu ma fesootaiga ma le isi tagata. E amata laitiiti lave e pei o se tala mālie, poo se telefoni poo se text. Ona faasolosolo lea ina oo tala i nisi uiga lē manuia, ma fafau ai pea se isi laasaga e oo ai ina tupu tele le agasala. O le mea lea sa i le loto o le uii. Sa fafau i lona loto le agasala.

• E lē o sana vaega‘oa
Fai mai lana tala i lona tamā, aumai ia te au lo‘u tofi, o le ‘oa. O tu a atunuu ia, o se uiga le ‘ano‘ano i se tamaitiiti le fai atu i sona tamā i lona tofi ae o loo soifua pea. I se faaupuga lata, o le fai atu lea i le tamā, e sili ai lou oti, ina ia vave maua e a‘u la‘u vaega ‘oa. Ia mautinoa, e lē ni ana tupe poo sona tamaoaiga, o mea totino a le tamā.

Tatou te fetaua‘i i mea o le olaga nei, ma tatou mita‘i solo o a tatou mea, o lo tatou poto ma lo tatou malosi. Tatou te faalialiavale ma le manatu, o lo tatou agavaa ma so tatou iloa ua tatou manuia ma maua ai lumanai lelei. Ae leai, o meaalofa uma ma faamanuiaga, o le alofa faamaligi mai o le Atua ia tatou. O le ola foi e lē o so tatou ola, o le meaalofa a le Atua. E lē tatau ai ona tatou manatu fiasili, o a‘u, pe ua na o a‘u lava. O mea ua foai mai e le Tamā mo tatou.

Talofa i le manatu o le uii, e iai ana aiātatau (right) e tauanau ai lona vaegaoa. O lana pule ma lana faitalia. O i lea ua tele ina o ese ai nisi ma aiga, ua manatu o a latou aiātatau le fai lava o mea e manatu e lelei mo latou. Ua oo i tausaga e pule saoloto ai ma fai filifiliga e tusa mo o latou lava manao.

Samoa, a aunoa a tatou filifiliga ma le Atua, e iu lava tatou e pei o le ui’i. O lona manatu e manuia ona ala, ae talofa e, e leai. Ia manatua, e lē tua lelei le uiga faufau ma le faasausili. O le faamaualuga foi i se poto ma se malosi, se iloa ma ni agavaa, e iuvale foi. Ae faamanuia e le Atua le tagata e amanainaina o ia i ona ala uma. Fai mai le poto, (Faataoto 3:6, 7) “Ia e manatua o ia i ou ala uma, ona faatonuina ai lea e ia ou ala uma. Aua e te faafiapoto; ia mata ‘u ia Ieova, ia alo ese i le leaga.” – Toe faaauau pea. – Soifua