O loo faaauau pea le faataoto i le uii. Tatou matamata i uiga o le ulumatua ina ua foi ane lona uso.Tusi Faitau: Luka 15:11-32

E LĒ LELEI MA LONA TAMĀ
O fea se mea ua fai le fiafia, ae lē logoina le atalii matua? A o ai se auauna e sili ane i se suli moni o se aiga? A o i lea e maitauina ai, e nofo foi le ulumatua i le aiga, ae lē lelei lona va feagai ai, ma lona tamā. E na te lē iloa le loto o le toeaina. Ae afai foi na te iloa, e foliga mai e faalēkeakea i ai, ma lē tāua ia te ia, ona e maua foi i le manatu faapito.

Ina ua foi ane i le vao, sa ia iloa se fiafia tele o fai, ma fesili i le tasi o auauna. Na ita ina ua ta‘u ane, o lona uso ua toe foi mai i le aiga. A ita, o le mea lea sa faamemeo i ai le tamā i le ao atoa ma le po, e toe fia vaai i si ona atalii. E tatau ona fiafia faatasi ma lona tamā, e lē o se isi, o le uso tu‘ofe. Talofa e, ua aliali le vaavaa lē manuia ma le loto lē mamā sa lilo i tausaga e tele.

FAAMAUALUGA I LONA TAMĀ
Ua lē ulufale, o le faailoga o le inoino i le mea ua fai. E tetee i fuafuaga a le tamā ua fai mo lona atalii. Ua ulufafo le tamā e faaoleole ma tau faamalie. Ua leai lava se eseesega o lana mea lea ua fai, ma le mea sa fai e lona uso laitiiti ina ua alu ese. Ua tutusa pau laua.

Ai sa manatunatu, e sili ia i lona uso ua alu ese ma le aiga, a o lea ua iloa lona lē ava ma lona lē alofa i le tamā. Fai mai lana faaseā, o tausaga e tele, ua ou auauna ai ia te oe, ua leai lava sau poloaiga ua ou solia.

O le ua taunapa i lana amiotonu faatausi – tulafono. Ua sa‘i, e sili toe lelei atu ia nai lo o lona uso. O lana upu sa ‘auauna’ e iloa ai lē leai o sona loto faaatalii i lana auaunaga.

Toe osofai atu; ‘e te lei aumaia lava se tamai ‘oti ma a‘u, matou te olioli ai ma a‘u uo.’ E sese lea manatu ua soona lafo. Manatua foi le amataga o le faataoto, sa vaelua (fuaiupu 12) tutusa e le tamā ana mea ia i laua uma. O le faalavelave, e lē lelei le loto o le tama-matua, ua galo ai ona manuia ma le alofa o lona tamā.

E TĀUA LE LOTO LELEI
Afai e lē lelei o tatou loto, tatou te lē ola faafetai i le anoanoai o faamanuiaga a le Atua o loo tatou sapi ai. O le ola faatusatusa ma le matau‘a, e tauaso ai o tatou mata i le alofa o le Atua ia i tatou i aso uma. A tatou vaai atu ua maua e se isi tagata se taavale manaia, ona tatou taumafai lea ia sili atu se tatou taavale, nai lo lena tagata, ae ua lē maua ai le loto faafetai, ‘isi taavale lea ua leva na tautuaina lau susuga. E lē faapea e lē tatau na fai ni taavale mananaia, ae sese pe a fai faatusatusa i isi tagata.

A tuutuu i le loloto, o lea ua faamasino e le ulumatua le pule faitalia a le tamā. Ua faitio i le puleaina o le aiga, ma manatu e lē tonu le mea ua fai. Ua misia e le ulumatua le olioli o le toe foi ane o lona uso. Pau le mea lea ua oso i ai, o le tusitusilima. Fai mai lana upu, ‘sa ia faaumatia au mea faatasi ma fafine talitane…’ O lona uiga e lē tatau ona fai se fiafia ma ni faiga‘ai. E lē tatau ona fai i ai se mea lelei i lena tagata.

FAAPOGISAINA MATA I MANUIA
O le tofi ulumatua ia Isaraelu, e faaluaina i ai mea na te maua, sili atu i isi. Ae faapefea ona ia fai atu i le tamā, e na te lei avatu se ‘oti ma ia ma ana uo? Auā foi ua faapogisaina ona mata ona o le loto tiga. Ua galo ia te ia lona tofi, o le ulumatua – e telē atu le vaega‘oa na te maua.

Ua ese le mea lea ua tupu nei, o le uii sa alu ese ma le aiga, ua i totonu, ae o le ulumatua sa i totonu o le aiga, ua i fafo ma le maafala. Ai o le uiga lea o se tasi o fetalaiga a Iesu, o lē muamua ua fai ma mulimuli, a o lē mulimuli ua muamua.

I totonu o soo se mafutaga, e vavaō pe a tulai mai se tagata fou i se tofi. E ‘ilitata finagalo o nisi, pe a iai se tulaga faapea, ma manatu, e leai sona taeao. Ua leva na matou galulue ma tigaina, a o lea faato‘ā sau ananafi, ae ave i ai le tofi. Ua avea lo tatou leva i se mea, e manatu ai faapea, o matou lava sa muamua, poo matou na amataina. Peitai, o le galuega a le Atua, e lē iai se faakegikegi, faaaiga poo ni faapolokiki e fai ai. E taiala le Tusi Paia ma le musumusuga a le Agaga Paia i ona taitai.

E LĒ ALOFA I LĒ UA LEILOA
O le isi mea faigata, o le lē kea o le ulumatua i le augani a le tamā; o lou uso sa oti, a ua toe ola. E lē popole i le uso, a fano, fano ai pea.

O le finagalo lava o le Atua, ina ia tatou laveai mai o tatou aiga o loo leiloloa i le agasala. Ae faigata ona tatou usitai i lea avea‘i, pe a lē lelei o tatou loto, ma tatou ola tusitusilima. Samoa e, tatou maua le loto faafetai. Aua le manatu faamaualuga ma ia pulea tatou e lē loto lelei. Soifua.