O le Manino o Mataupu o le Faavae lena o Tiute Fai a i Latou o loo Faia Tonu e Aafia ai Ola o Tagata (Transparency is the Key to Good Governance)

TUPE:

Ona o vaega eseese o lotu e i lalo o “Charities” e iai tupe totogi a lotu e toe refund mai le tax e le malo, pe a lesitala le Ekalesia o le  Charity.

Ona o le tulafono a Niu Sila, ia manino mea tautupe uma ma  lafoga (tax) ia maua refund a charities (lotu), ma tagata taitasi poo aiga; e tatau ona manino uma tupe e aveina e tagata lotu i faifeau.

Tapa mai i le faifeau se lisiti mo se tupe e ave i le faifeau, ona ave lea o le lisiti lena i le Tax Department, e maua mai ai le refund a tagata na totogiina le tupe i le faifeau. E iloa ai foi e le faifeau, e maua ai iina le isi vaega o le tax e tatau ona totogi e le faifeau. E manuia le faifeau, manuia le tagata na totogiina le tupe i faifeau, auā e maua le refund i le tupe lea na ave i le faifeau.

Aiā a Tagata Lotu e Puipui i le Tulafono a le Atua ma le Tulafono a Niu Sila:

I le Aso Sa na tea nei, na talosagaina ai a‘u e se Ekalesia Perepereane ou te alu atu pe a tuua le lotu e faamalamalama atili se mataupu i le aulotu manū o maua uma tagata o le Ekalesia. Sa ou talia ona e lē totogiina lo‘u taimi ou te alu ai i se fesoasoani tatau faapea. Sa ou ta‘uina i le Ekalesia ou te alu atu, o lo‘u taimi e lē totogiina. E tāua ia te au le malamalama o mātua ma le youth. Sa uma la‘u lotu, faatali le toanai a lo‘u aiga, ae ou alu e faataunuu lo‘u tiute. O le faifeau malolo na faia le sauniga a lea Ekalesia. E $200 lona totogi na ave i ai e le Ekalesia. Na ou maua le faaseā a lenei faifeau i le Ekalesia e faapea, sa lē tatau ona alu atu se loia i le Ekalesia e le‘i oo atu le Moderator (faifeau o loo vaaia le Ekalesia i le taimi nei e tofia e le Ekalesia Perepereane).

E lē o iai i le faifeau lea e totogi e le Ekalesia e $200 i le sauniga e tasi, se aiā e tautala ai fua i mea e na o le Ekalesia e talanoaina. O le fono a le loia ma le Ekalesia, e matuā ese lava ma le fono a le faifeau ma le Ekalesia. Ia iloa e faifeau le tapulaa o le latou pule.

Mo le Ekalesia, e iai tou aiā tatau e puipui i le tulafono, e lē pule i ai faifeau. Aua le fefefe i faifeau. O le tele o faifeau e gata le latou malamalama i le Tusi Paia. E leai ni malamalamaga lautele atu i tua. E iai tiute a faifeau i Ekalesia.

I luga o le faasamoa, ia maua le nofo feavatai. E lē ave ane le tofi faifeau e pule malosi ai e le faifeau le Ekalesia.

O le tele o faifeau o loo fai le galuega ma le faamaoni ma le mata‘u i le Atua, ae ua toatele foi ua faaaogā sese tulaga faifeau.