O le Faamoemoe ua taunuu o le laau lea o le Soifua

O mitamitaga ia ma lagona o tina o le Ekalesia Metotisi Niu Sila, i Birkenhead ina ua aulia mai i le manuia le Aso Sa o Tina o lenei tausaga i le pule alofa ma le pule faasoifua a lo tatou Atua.
O le afiafi o le Aso Toonai na saunia ai e Tupulaga ma le Aoga Aso Sa se taumafataga tele faatasi ai ma faafiafiaga auā le faatāuaina o Tina i aiga aemaise o le Ekalesia.

Ae o le Aso Sa loa, sa vaaia laufofoga fiafia ma foliga sanisani mai o nai tina o le ekalesia, a o amata ona taunuu ane i le falesa mo le sauniga o lea aso, auā ua le gata ina aulia ma le manuia lea aso, aemaise o le sauniga atoa ma tapenapenaga a le ekalesia, na faasino tasi atu mo le faatāuaina o i latou.

O le sauniga lotu i lea taeao sa toe taitaia lava e tina o le Ekalesia.
Na usuina foi le pese a fanau faapea foi ma tamā, aemaise ai le toonai na tapenaina e tamā uma lava o le Ekalesia, faatasi ai ma le latou meaalofa tupe i tina e tasi le afe tala. O le faamoemoega ua taunuu o le laau lea o le Soifua.