O le alofa o le uo

Ma o taimi uma lava e saofai ae ai Sogi, e tilotilo ai i fafo o le faamalama, ona ia faamatalatala mai lea i si ana uo o Pio, ni vaaiga o loo ia vaaia i fafo. I le taimi e tasi, e matauina lava e Sogi le faanoanoa o Pio i na taimi uma, ai ona o le fia manao e tilotilo sao lava ia i mea mananaia nei o loo fasino ane e Sogi, ae paga lea, e le mafai ona nofo ae i luga.

Sa faasolo pea aso. O nisi taimi, e tusa lava pe lei oo i le taimi e inu ai le vai a Sogi, ae afai na te vaaia foliga faanoanoa o lana uo o loo oi i ona tiga, ona saofai ae lava lea o Sogi, ua tilotilo i fafo ma faamatala mai ni foliga mananaia e tau faafiafia ai le loto o Pio.

“Oka, e ese le aulelei o le solo a pato la e agai atu i si tamai vai lale! O le aulelei o lanu o nei meaola” o le faamama‘i mai lea o le faamatalaina e Sogi o pato ia e vaai atu i ai i fafo.

Ua ataata Pio a o faasaga pea i luga. “E a, o ai e aulelei, o taua poo pato?” ua alu le talie a le aualii, ona taoto ifo lea o Sogi i lona moega, “ia e aulelei lava taua, ae o le lave, e lelei pato o la e feofeoai solo, a o taua e aulelei ai lava i le talitaliaga i i ma faasasaga i le faalo o lenei fale. Sei sau se teine fomai ona talosaga lea i ai e pue mai se pato e faataataa i totonu o le ta potu.”

O le olaga lava lea ua masani ai nei alii. O nisi aso ua saofai ae Sogi, ona faamatala lea o foliga aulelei o ni fugalaau, pe faamatala ni tagata. E faamautinoa foi e Sogi, e na te faamatala nei vaaiga uma i ni upu ma se leo e matua faamalie ai le fia faalogo o si ana uo mai o Pio.

Peitai, ua ese le lalolagi ua oo i ai lagona o le tama mai o Pio. Ua moni ai lava le upu, ‘E tonu lava le tagata i ona mafaufauga,’ aua o le faanaunauga mamā lea o Sogi, ia matua faamatala faamanaia vaaiga uma i fafo mo le faamalieina o le fia vaai o si ana uo o Pio. Peitai ua avea lea ma itu ua fatufatu ae ai ni lagona fua i le alii o Pio, ona ua lē faamalieina i le na o le faalogo, ae ua faananau nei e fia vaai tino lava ia i mea ia e faamatala ane e si tama o Sogi.