O le alofa o le uo

I se tasi o falemai i se vaipanoa maotua i le atunuu o Oseteria, sa taufai mamai ai ni alii se toalua. E tigaina uma o la mai; ma sa taofia uma i laua i se numera e tasi, ma e tasi foi se potu na iai uma o la moega.

O le moega o le isi sa pito i le faamalama, ma o le alii lea na tuu i ai le faatonuga a le fomai, e tatau ona fai ma saofai i luga, aemaise pe a uma ona faainu sana vai lea na fesoasoani i le tau faamamaina o ona fatugao, ina ia mafai ai ona alu sao i lalo le suavai lea o loo fafaga atu i lona tino.

O le isi alii, sa faapito i totonu e le fomai, ona e fai sina ogaoga o le gasegase sa maua ai, ma sa le mafai ona saofai i luga, sei vagana lava le taoto taliaga lea e pei e mapu i ai.

Na avea le umi o taooto faatasi le aualii nei i lea potu o le falemai, ma itu ua masani lelei ai ma ua amata foi ona avea o se uo mamae. O se itu faanoanoa mo i laua uma, ona atonu o le faaumiumi o o la gasegase ma e foliga e le mautinoa pe toe foi i se lelei, na matauina ai e le falemai, ua tau leai lava nisi o tauaiga o nei alii, e toe asiasi atu i ai, ua le pei o le mea sa iai i le amataga ina ua faatoa faataotolia atu i laua.
Ua uma le faitau aso, faitau vaiaso, ae ua amata nei ona faitau masina, ae o loo taooto pea nei alii i le falemai.

O Sogi, o le alii mai lea o loo faataotolia i ona fatugao, lea e pito i le faamalama lona moega. A o Pio, le alii o loo ogaoga ona mafatiaga i lona laualo, lea e pito mai i totonu lona moega. Ua amata nei ona malamalama Sogi ma Pio, e foliga ua faagaloina mai laua e o la aiga.

Ae i le taimi foi e tasi, ua sili lea ia laua, aua ua la iloa e foliga e le toe iu i se lelei o la mafatiaga, ma ua malilie ai lava, e avea ia le falemai ma fomai aemaise nai teine ma tama tausimai, ua lava i latou na e fai ma o la auaiga pe a tei ua tupu se mea i se isi o laua.

Ona o le eseese o malosi o loo iai i nei alii, sa na o le taoto faasasao ai lava o Pio ma faasagasaga i le faalo o le potu, sei vagana le tau liliu atu o ona ulu e tilotilo i si ana uo o Sogi lea foi e oi na o ia i lona moega. Peitai o Sogi, o loo mafai ona saofai ae i luga, e tusa o le faatonuga a le fomai.