O ifea le toaiva?

Luka 17:11-19

“Ona fetalai atu lea o Iesu, E lei faamamāina ea le toatinoagafulu? A o ifea le toaiva?”

 

O le faamaloloina o lepela e toasefulu o se tala masani, lea e tele ina faatāua ai le lepela e toatasi na toe foi e faafetai ia Iesu. Ua tele lauga e tuuaia ai le lē loto faafetai o nai lepela nei e toaiva, ae ou te manatu, e iai se aoaoga tāua o loo natia i le tala lea, o le mataupu i le faia o mea silisili, e sili atu i mea e tatau ai.

O le fesili a Iesu i le lepela e toatasi na foi ane, “E lei faamaloloina ea le toatinoagafulu? a o ifea le toaiva?” O i o loo taoto ai se isi uiga lilo o le tali i le fesili, O ifea le toaiva?

E faapefea ona fesili Iesu, o ia sa fetalai i le au lepela ia o ma faaali atu latou i faitaulaga? Ina ua augani ane lepela ia alofa ane, na fetalai loa i ai Iesu, “Ina o ia, ia faaali atu outou i faitaulaga.”

O loo silafia lelei e Iesu le tu a Iutaia, o loo manino foi i lona finagalo le malamalamaaga o lepela i lana faatonuga auā o le mea lea e tatau ona fai. E tatau i le aufaitaulaga ona faamaonia lo latou faamamāina, ae o le tiute o lepela ua faatonuina ai e Iesu, ia o. Lea lava e mulimulita‘i i ai i latou mo le toe taliaina i le aai o tagata.

O le fesili la poo ifea le toaiva, la ua o e tusa ma le tulafono a Iutaia. La ua o e tusa ma le faatonuga a Iesu. Ae aisea ua fesili ai Iesu, ma ia faasili le lepela e toatasi na toe foi ane? O loo atagia i le soifua o le lepela lea e toatasi ma lona toe foi ane, le eseesega o tagata.

 

1. E iai tagata e matuā lē faia lava tiute sa valaauina ai

E misi e tagata nei avanoa e tele e tatau ai ona galulue ma auauna e tusa ma le malosi mai le Atua. Ae lē mafai, ona e paiē.

Poo le lē mananao foi e sii se tamatamailima e auauna ai i se isi. Ituaiga tagata nei e fiafia e tauloto le Efeso 2:8, “Aua o le alofa tunoa ua faaolaina ai outou i le faatuatua; e le mai ia te outou foi lea, a e o le mea ua foaiina mai e le Atua.”

Ua fiafia i le faaolataga e maua fua i le faatuatua, ae ola fealoalofa‘i. Ua faaaogā foi igoa o lotu e sisio i ai ona e lē mananao e fai mea e tatau ona fai.

Tagata foi nei a tala‘i mai iai ni saogamea, ae faapea, e lē faia e le matou lotu mea na. Ae o se alofaga o le lē faatinoina o tiute e tatau ona fai. E ese mai le pologa i le soona fai o saogamea e faavae i le fia iloa, ae o mea e tatau ona fai. Ae iai foi isi e mananao ia faaolaina nofonofo.

Pei o Iona, o le tagata valaauina, ae musu e faatino lona valaauina e tusa ma le finagalo o le Atua. E manaia ona faalagiga, ae lē usiusitai e tala‘i le salamō i Nineva.

 

2. E iai tagata e fai lava na o tiute na valaauina ai

O tagata ia e ola i le faatonuga. Seiloga e faatonu faato‘ā tu i luga ma faaaoga le mafaufau, a uma foi ona mālōlō foi lea ma gapevae. E laina tutusa ma tagata e unaia e lagona. Seiloga e fiafia na vaai atu lea toe a mafulifuli mai mauga i le to‘aga, ae a osofaia e manatu lē manuia, ona vaai atu foi lea ua faatafatafa mai o.

Pe seiloga e maua ai sana tupe ma ta‘u ai lona igoa, ona faalatalata lea e pei se fuia i le esi. A uma foi le mea o loo manao i ai, ona toe alu foi lea. Tagata nei e pei o lepela e toaiva. Ua sili lo latou manatu ia latou lava, ma naunau se‘i faaali atu latou i le aufaitaulaga. Ua tilitiliola ia faamaonia lo latou faamamāina, a ua lē manatu ai poo fea na mafua mai ai.

E tele tagata Samoa e faigaluega i le vaiaso atoa, ae a oo i le Aso Sa ua manatu e momoe ma malolo. E feoa’i di le vaiaso atoa, ae a oo i le taimi o lotu ua faalalava solo ma manatu, e tatau le moe.

 

3. E iai tagata e fai o latou tiute, ma mea e sili atu

O latou nei e matuā faamanuiaina ma amanaia e Iesu. O tagata e fai mea lelei, ma fai mea e sili atu i mea na poloaiina e fai. O latou e fai atu e o i le maila e tasi, ae o i maila e lua. Latou e aisi atu i ai i le ofutino, ae foai ane ma le ofu talaloa. A fai saoga tupe e ta‘i limasefulu talā, ae sau ma le selau talā. E lē faapea e fia matamuamua, ae naunau e fai le mea e sili atu. E uunaiina e le faatuatua la latou auaunaga, e lē fai mea fevaavaaia‘i.

I le tatou tusi faitau, o le lepela e toatasi na faamaloloina, na faasilisiliina ma tauleleia e Iesu. Auā ina ua faamaloloina, e lei faagalo e ia Iesu. E ui ua iai le tiute e tusa ma le tulafono ma le faatonuga, ae ua manatu e foi se‘i ave sana faafetai ia Iesu, ma momoli le viiga ona o lona faamalologa.

O le fetalaiga a Iesu i le lepela lea e toatasi, alu ua e ola i lou faatuatua. E lē gata ua faamaloloina, ae ua faaolaina.

Aua ne‘i galo le Atua e ana manuia ua e sapi ai. Alu i le lotu, fai sau faigataulaga ma le loto fiafia, auā o le Atua e ana manuia ua e manuia ai. Ae aua ne‘i faapei o le muagagana a Samoa, ‘ua ‘ai ulu tuanai taisi’.

Soifua.