O Fanau o le Auga o Aute

O le auga o fuafuaga a le Ofisa e Iloiloina aoga i Aotearoa [Education Review Office –ERO], oloo faavae ai ana tofa mamao ma talitonuga mo ni lumanai manuia o fanau, o le avea lea o fanau ma ogatotonu, o le fatu, poo le auga o aute o faamoemoega.

O le ERO o le ofisa tumaoti e iloiloina aoga ma tuuina atu ni molimau maumaututu i le malo i le tulaga o faatinoga ma auaunaga a Aoga Amata seia oo atu i Aoga Maualuluga mo ni taunuuga sili ona anagata mo fanau i Aotearoa.

E faatinoina ia vaega e le ofisa e ala lea i lo latou mataituina o polokalame, faatinoga ma auaunaga a aoga uma aemaise polokalame tumaoti, poo atinae ai le agai i luma o aoaoga a fanau.

Latou te tauaao atu foi faamatalaga i le malo, matua, aiga ma tagata lautele, ina ia matua malamalama lelei ia latou matafaioi mo le agai i luma o le taumafai o fanau.

O le 2011, na amata ai galuega a le ERO e toe Iloilo ai ana auala ma faatinoga i le iloiloina o Aoga Amata. Ua manatu le ERO e tatau ona matua femalamalamaai le ofisa ma aoga amata i auala oloo latou faaaogaina mo iloiloga, ina ia faapea foi ona faatinoina e aoga amata i le iloiloina lava e latou o latou auaunaga.

O le faasologa ma le faatinoina o lenei suiga fou, oloo matua mataituina ai auala faaituau, o tofa liuliu, aemaise ia suia auala e aoaoina ai fanau Pasefika nai lo auala tuai na Iloilo mai ai le tausaga e 2002.

O lenei fuafuaga fou a le ERO mo aoga amata, o le Iloilo lava lea e latou o a latou auaunaga ma faatinoga, ua mafua ona o le naunautaiga ina ia matua mautinoa le talafeagai o iloiloga ina ia faalautele le malamalama o tagata uma e aofia ai, ma saunia ni fuafuaga e amanaia le tamaitiiti atoa mo le manuia o lona olaga faaleaoaoga mo se manuia mo a taeao.

O lenei auala fou e tulimataia ni taunuuga manuia ma le fiafia mo fanau, ma e faavae lea i tofa manino o iloiloga ua faamaumauina, ma tofa manino o suesuega poo tofa liuliu mo aoaoga. Oloo iai le faamoemoe o le a faamautuina lenei tapenaga a le ofisa i le 2013.

E faalagolago i le mafai lea e auaunaga a aoga amata ona faamautu ma faaleleia ni taunuuga manuia mo le fanau. O le a faavae faatinoga a le ofisa i le faaiuga o iloiloga a aoga amata, auala na faatino ai ma ana faamaumauga.

E tumau pea le ofisa i le faatinoina lea o ona tiute ma lagolago i le faaleleia o auaunaga, ma faamaopoopo pea tulaga o le tuu faatasia lea o lipoti mo le malo i ana galuega e ave i ai le faamuamua, ma ia tali atu i faamoemoega faataatitia a le malo mo aoga amata.

O le faatinoga o lenei auala fou o iloiloga e fetuutuunai ina ia talafeagai lelei ma ituaiga aoga amata eseese, aemaise foi le tulaga oloo iai lona atinaega.

O le autu lava o nei fuafuaga oloo galulue ai le ofisa o iloiloga, o le naunau lea ina ia matua manino ma malamalama lelei ana fuafuaga ina ia maua ni faamaumauga moni, e faigofie ai ona saunia ma tapena avanoa lelei mo fanau. “O FANAU O LE AUGA O AUTE”. O o tatou tofi mai le Atua.

Manuia tele le feagai ai ma tiute o lenei vaiaso.