Niu afa o le niu a Samoa

O le niu afa o le niu totino a Samoa e pei ona faaalia e Misa Konelio o le Ofisa Sili Lagolago o le Matagaluega a Faatoaga.
Na saunoa Misa e faapea, e tusa ai ma suesuega na faatinoina i tausaga ua alu ma mautinoa ai le tulaga ua iai le faaitiitia o le niu afa.
O le mafuaaga lea o le a‘e o le tofa i le Matagaluega e pei ona iai le polokalame o le toe totōina o le niu afa.
O motu tuufua e pei ona iai Namua,  Nuusafee, Nuulua ma Nuutele ua mae‘a ona totōina ai niu afa i lalo o le polokalame lenei a le Matagaluega.
E pei ona molimau Misa, o le faaitiitia o le niu afa e pei ona iai nei i le atunuu, o le mafuaaga tonu lea o lenei faamoemoe.
“O le niu afa ua lē tau iso lona aogā e mai lava i le amataga. O le ivitu sa tua i ai le atunuu i fatia ma aso ua alu, auā sa leai ni fao e pei ona ua suia ai le tulaga lelei sa tauave e le afa.”
“Sa fafau mea uma e pei o maota ma laoa ma soo se fale o le afa lava sa faaaogā. E oo foi i vaega uma o le siomiaga o le tagata Samoa o le afa lava sa faaaogā e fafau ai ma faamaumau ai vaega uma.”
“O le tele foi o upu tuu o si o ta atunuuu e logo lelei i le faalogo i le gagana faafailauga,  e pei o le aso ma le filiga o le aso foi ma le mataigatila ma le tele o nisi upu.”
“O le agaga maualuga lea ua afua ai le toe totōina o le niu afa ona e manatu le Matagaluega ia fai ma pine poo lagisoifua foi i tupulaga lalovaoa.”
“E tāua le faalogo ae sili ai ona manino ma tāua le vaaitino i le mafuaaga o ia upu ma le mea na fausia ai.” Saunoa i ai Misa.
E tuliloa e le Matagaluega motu e pei ona ta‘ua e ala i asiasiga i faaiuga o masina taitasi ina ia mautinoa le saogalemu o niu fou ua totōina.
Na faaalia foi e Misa ua iai le faamoemoe o le Matagaluega afai ae manuia lenei taumafaiga o le a faasafua atu loa i le atunuu lautele ni popo o le tatou niu afa mo le toe totōina.