MATUA: “ULUFATUGA MA LAVASIGA O SUAFA MATAI”

Vaega 4

Ma ua avea lea ma ala ua tafea ai i le a’au le matagofie ma le mamalu ma le paia o lenei osigafeagaiga ina ua soli tapu, ma fesopoa’i faiga ina ua moeiini mata fa’ale Agaga e mata’ituina ai le alafua na ulufatu ai lenei osigafeagaiga.

E le faitioina e le pepa, le fa’atili ma le fa’a-agaga o mea sili ma mea matagofie o le Auauna a le Atua, ae o le lavasiga ma le atugaluga o le pepa, o le alafua o lo’o faia ai, lea ua sosofa ai tapu ona ua le mulimuli i alafua na ulufatu ai le osigafeagaiga.

 

Mo se faataitaiga;  

Ua talisua fa’afesagai fa’a-Feagaiga ma aiga i maota ma laoa o le nuu.  Ua fai fa’a-fesaga’iga a faifeau ma aiga i malae. Ua ta’i le sua fa’atamali’i a le faifeau i le malae. Ua fa’alele le ie o le faifeau i le malae.

Ae peita’i, e i ai le talitonuga e leai ni faafesagaiga a faifeau ma aiga e faia i fafo mai o le lotoa o le galuega.  E le o se faaaloaloga a le faifeau o se sua faatamalii.  E le o se ie a le faifeau le tofa.  E le faaleleina le ie a le faifeau i malae. O le inati e to ma le ie o le galuega o le faaaloaloga lena i le faifeau.  E le faalaufalaina i malae, ae momoli i le maota o le galuega.

O le sua fa’atamalii ma le tofa o le fa’aaloaloga lena a le tamali’i.   Ma o lea fa’aaloaloga e tata’i i maota ma malae.  E fa’alaufala ma alaga lona fa’ailoina i malae, ae le fa’apena i le faifeau.

E le o taumafai le pepa e tuu maualalo le faaaloaloga e faia i le faifeau.  O le fautuaga a le pepa, ia  fai le mea silisili mo le faifeau.  O le povi sili ona tele o se faalavelave, ave lena e faia ai le inati o le faifeau.  O le ie e sili ona tele ave lena e fai ai le ie o le galuega.  Ia sili atu le tele o le tupe a le faifeau nai lo se isi lava tagata o i ai i le fa’alavelave.

E pau lava le atugaluga o le pepa, o le alafua ua faia ai nei faaaloaloga i faifeau i nei aso ma le tulaga ua faatino ai le va nonofo o le osigafeagaiga.  Aua e i ai le talitonuga o le pepa, ua avesea mamalu ma paia o le galuega ina ua fesopoa’i le faatinoga o le osigafeagaiga.

O le fautuaga a le pepa, toe foi i le alafua na ulufatu e tuaa ua mavae, ina faatumauina paia ma mamalu o le Atua i lana aufaigaluega.  O le fautuaga i le atunuu, fai mea sili mo le auauna a le Atua, ma ia faafoe i le alafua na fa’ataoto e o tatou tua’a.  Momoli pea i totonu o aupa o Ierusalema ma lona maota, ina ia paia mea uma e faia e lana auauna.

“E ui lava ina outou amio ma le lalolagi, ae le o outou a le lalolagi.”

2.5  Fete’ena’I Tusi Faalupega ma Faalagiga Masani

O se tasi lenei o lavasiga o lo’o alia’e mai i nisi o nuu, ona e ese le faalagiga o se suafa i totonu o se tasi o Tusi Faalupega, ese mamao ma le tulaga o lea suafa i totonu o le nuu ma le faatinoina o lea faalagiga, poo le faatinoina lagisoifua poo lauvae o lea suafa i totonu o le nuu.

 

Fa’ata’ita’iga:  O se fa’alagiga o se suafa faleupolu i totonu o le Tusi Faalupega o loo fa’apea mai, “…ma lau fetalaiga Siaki po’o Siaki fo’i o se Tulatoa poo igoa  matua  o se nu’u.”

O le lavasiga lea e taumafai e fa’ailoa atu, o le fa’alagiga lenei o Siaki o le “fetalaiga,” o se fa’alagiga e i ai lana pule fa’atulafe fa’apitoa, po’o se fetalaiga e tutasi i totonu o le nuu, e fai laei ma lauvae poo matafaioi fa’apitoa a le fetalaiga.

Ae peita’i, o le fa’atinoga o le faalagiga o Siaki totonu o le nu’u, ua matua le tutusa ma le fa’alagiga la ei le Tusi Fa’alupega. Aua o le uiga o le fa’alagina lenei o le “ fetalaiga,”

• o le faalagiga e ave i se tulafale e i ai sana pule tutasi fa’a faleupolu.

• o le fa’alagiga e ave i se tulafale e le fa’atauina lana lauga.

• o le fa’alagiga e ave i se tulafale, pe lauga, pe le lauga foi, e lafomua lava i fa’aloaloga fai.

• o le fa’alagiga i se tulafale e le alu pe tautala i se fa’atau.

• o le faalagiga e ave i se tulafale e i ai lana pule tutasi na te tofia ai le lauga a se nofo a faleupolu i totonu o le nu’u.

 

Ae peita’i, o le fetalaiga a Siaki i totonu o le nuu,

• e leai sana pule tutasi.

• e toeitiiti lava laga fa’atau i taimi uma e fa’atau ai le nofo a faleupolu.

• afai ae le lauga, e le lafomua foi.

• e alu i le fa’atau a faleupolu.

• e leai sana pule tutasi na te tofia ai se lauga a le nofo a faleupolu.

 

O le tele o nuu, e i ai fetalaiga ma tulatoa po’o igoa matua e le tautatala i se fa’atau. E fai lava le faatau a le lautigalaulelei, ae tapua’i lava le fetalaiga ia Siaki.  A ma’ea la le faatau ona faapea lea o se faleupolu ua iu i ai le faatau, “lau fetalaiga Siaki, ua ma’ea le matou galuega, ae alo ia lau fetalaiga i na fetalai i le tatou aso ia manuia lau lauga.”

Ae peita’i e le faapena le fetalaiga a Siaki lea e i totonu o Tusi Fa’alupega.  O le fetalaiga a Siaki lea e i totonu o tusi faalupega, a le malosi lava I le fa’atau, e le lauga fo’i.

O ituaiga lavasiga la faapenei i fa’alagiga o suafa i totonu o Tusi Faalupega, o loo fai ma mataupu e finau ai pea le nu’u, po’o fea le sa’o o lea mea.  Ae le gata i lea, ua tiga lava ona iloa e Siaki e leai sana fetalaiga, ae o lea lava ua taumafai e fa’aolaola le fa’alagiga lea e i totonu o le Tusi faalupega.  Ae o le mea e sili ona ogaoga o le taumafai e fai i le malosi se pule fou i totonu o le nuu.  Ma o isi lava taimi ua faapea mai Siaki, o ia o le tapunuu o le afio’aga ae peita’I e le o iai ni foliga faapena i le faatinoina o ana matafaioi I totonu o le nuu.

Ae o le isi atugaluga, a taunuu mai malo i le nuu, ona lagona ai le o le maasiasi, ona o loo o mai le malo nei ma le fa’alagiga o Siaki lea e i totonu o le Tusi Faalupega, ae ua le tusa ai ma le faatinoga ma tulaga ua va’ai i ai.

 

2.6  Itupaepae o Suafa Matai

O se tasi lenei o lavasiga ua taatele ma ua talia foi e le tele o afioaga, ona o le fa’aitu paepaeina o se suafa.  Ae peita’i, so se suafa sa’o po’o se aliita’i o se nu’u, e tasi lava le paepae na ulufatu ai.

Aua ua mafua ona mavaevae itupaepae, ona ua fa’avasega ni faletama po’o tino o le suafa. Ma ua vaevae ai fa’aitupaepae le suafa, ae le gata i lea, o se igagato.  E ui lava o le tele o suafa na to lava na o le suafa e le’i toina sona paepae,  po’o sona ulufanua. Ae peita’i o le tau ai o mataupu fa’apenei i le fa’amasinoga o fanua ma suafa, ua aumai ai fa’aiuga o le faamasinoga ma fa’aitupaepae ai suafa.  Aua o loo manino lelei, i le ulufatuina o se suafa, e tasi lava le paepae na ulufatu ai.

Ma o lavasiga la nei ua tula’i mai i totonu o le nuu ina ua fa’aitupaepaeina suafa matai.

• Ua finau po’o ai le itupaepae e pule.

• Ua finau po’o ai le itupaepae o le a nofo i le tulaga maota na ulufatu ai le suafa.

• Ua finau po’o ai le itupaepae e nofo i le pou.

• Ua finau po’o ai le itupaepae e inu mua i le ava.

• Ua finau i le tuiga po’o le lauao o le suafa.

 

Ma o lavasiga la nei, ua fai ma fa’ama’atuia i vae o le nonofo ai o le nuu, ona o finauga faifai pea, talu ai le fa’aitupaepae o suafa.  E i ai lou talitonuga sa le tatau ona fa’a-itupaepaeina o suafa.  E i ai foi itupaepae o suafa ua tei lava ua faaitupaepae, ae le o se suafa na ulufatu ae i totonu o le nu’u.

 

2. 7  O suafa igagato.

O le tele suafa igagato ua na o le suafa lava na to. E lei toina sona paepae poo sona ulufanua, e le’i toina pule ma aia tatau, e le’i toina ni faatamalii, se igoa ipu ma e matua eseese mamao o la tulaga ma le suafa na toina le igagato.

O lavasiga la ia ua tula’i mai, ona taumafai le igagato e faoa le pule a le suafa na ulufatu ai, ua finau i le fa’asinomaga, ua fianau i le igoa ipu, ua finau i le tofa momoli a le suafa i totonu o le nuu, ma ua o’o lava ina fa’apea mai, e pule tutusa ma le suafa na toina atu, po o le e ana le suafa.  Ae le gata i lea, ua matua fualoa lava e le suafa igagato le suafa pule lea na ulufatu ai lona suafa, e ala i le taiaina ole tofa, ma le faatuina o se pule fou i totonu o le nuu. Ua finauina e le igagato le ponati poo le ulufatuga o le suafa i le pule. Ua tele ina fa’apea mai le suafa igagato, e pule tutusa ma le suafa ulufatu po’o le ponati o le suafa

 

2.8  O suafa matai ma feagaiga.

Mo se fa’ata’ita’iga: “o se va nonofo o se suafa ma sa na feagaiga.” Ua i ai nisi o feagaiga ua latou lu’iina le pule a le suafa na ulufatu ai lea Feagaiga.  E i ai le talitonuga o le tele o suafa o Samoa e tofu lava ma le Feagaiga.

O le afuaga po’o le ulufatuina o se feagaiga e mafua mai i se suafa.  E leai se feagaiga,  pea leai se suafa.  E i ai suafa e a’afia i le ta’i lua, tai tolu feagaiga. E fa’apei o le suafa Tuia

O le feagaiga fa’alotoifale po’o le feagaiga tau maota po’o le “sa’o tamaita’i a le suafa po’o lana augafaapae, o Tala’ialo.”

O feagaiga i le va nonofo ai o suafa o “Mulitalo i Sa’anapu”

O le feagaiga a le suafa e fa’asino i ai i aiga o Samoa. ”Aiga sa Tunumafono, o Toleafoa i Fausaga”

E ui la ina tele nei feagaiga ma eseese ona faia, ae peitai e tasi lava le mea na ulufatu mai ai o le suafa.  O lavasiga la o lo’o taumafai e fa’apupula atu, ona e i ai taimi ua lu’iina ai e Feagaiga le pule a le suafa na ulufatu mai ai lenei fa’afeagaiga.

E iai feagaiga ua ma’oti lona filifiliga ma e le toe aiaina e le suafa Sa’o le filifiliga, ae peita’i o loo i ai lava le pule a le suafa e aiaina ai le fa’atinoina o lagisoifua po’o tiute ma matafaioi a le feagaiga. Aua a na leai le suafa, e leai foi se feagaiga.

O le lavasiga tele o loo alia’e mai, o le lavasiga lea i se suafa ma sa na feagaiga i faalotifale poo le feagagiga i totonu o le aiga po’o le nu’u. E so’o se feagaiga lava, o lona lava fa’asinomaga o le maota o se suafa ma lona lea lagisoifua o le vaaia ma afio i le maota e ta’i i ai lana taligasua i aso uma.

Ae peita’i, o nisi o feagaiga ua faasuafa matai.  Ma o lea ua o’o ai ina fa’apea mai, e leai se feau a le suafa na ulufatu i lona feagaiga ma lona maota ma lana pule. O le fesili la e ao ina malamalama i ai, o fea la le maota e faasino i ai le suafa na ulufatu ma afua ai le feagaiga lenei?

 

2.9  Aiaina ele nuu o tofi o suafa.

E i ai afioaga ua taumafai e aia le puipuiga a se suafa i ona tofi ma ana measina. E i ai nu’u ua latou aiaina le aia tatau a se suafa e finauina ai ma puipui ana measina, e ala i le tu’uina atu o se mataupu i le Fa’amasinoga. O lavasiga o lo’o taumafai e fa’apupula atu, o le taumafai lea o le nu’u e fa’avaivai pe fa’asasa ma noatia se suafa i le tu’uina atu o se mataupu i le Fa’amasinoga, e ala i le fa’asalaina i fa’asalaga fa’alenu’u po’o le fa’ateaina ma le nu’u.

E i ai taimi e faapea mai ai le nuu e le molia e le isi suafa le isi suafa, pe fai se tapu ina ia aua le faamsinoina se mataupu tau suafa o le nu’u.  Ma o lea tulaga ua matua afaina ai le vaega 9 o le Fa’avae o le Malo Samoa 1962 o le avanoa e maua ai e le tagata soifua se “faamasinoga amiotonu.”

 

Upu Tomuli

Ou te talitonu e le o mafai ona atoa i’a o le alofaga i lavasiga e pei ona talanoaina i lenei pepa.  A o lavasiga e pei ona ou ta’ua o se tulaga e faatupu manatu i le faafoeina o tatou nu’u ma o tatou aiga.

Ma ou te toe fa’apea atu:  “O le malamalama i o tatou ulufatuga ma le silafia o lou tagata ananafi, o le a fa’asa’oloto ai oe mai peau laga po’o lavasiga, ma noatia ai pule fou, o lo’o foua lou tupu’aga ma lou fa’asinomaga, ae malu ai le tai masa mo le folauga o a tatou fanau i le lumana’i.”

 

Soifua ma ia manuia.

 

Fonotaga Measina a Samoa 2012

“Ulufatuga ma Lavasiga o Suafa Matai” Tuiā F. L .P. Letoa

 

Vaega 3 | Vaega 2 | Vaega 1