Manuia lou 17 tausaga Victor

Faamalosi uso, tumau lou alofa ia Dad ma Mum ma lo tatou aiga atoa, faamalosi mo le aoga aemaise o le autalavou. Faasusulu pea lau taleni mo Iesu aemaise o lou ola tatalo mo tatou uma. Talitonu le faamoemoe, o le a faamanuia tele lo tatou Atua i lou olaga i totonu o lo tatou aiga, faapea le Ekalesia. You will have many more B:days Brother!

Love from Josh, Joe, John, Junior & Valerie, Tia & Felipe, Nisha & Vau, Lilian & Tim.