Manuia le aiga fou Mr & Mrs Misifoa

Ia manuia tele le lua mafutaga o se ulugalii faaipoipo e pei ona ua tuufaatasia ai nei oulua i le fusi o le faaipoipoga. Ia tausisi i taiala o le Tusi Paia mo ulugalii faaipoipo uma, ona taulau manuia ai lea o le lua mafuataga o se tane ma se avā. Ia fusia le lua mafutaga i le alofa faapelepele o le tasi i le isi, ma ia avea le Atua o le taiala i le lua aiga i aso uma.

Alofaaga mai o oulua aiga uma faapea lua uo.