Malamalama i le Tusi o Faaaliga (3)

E faafeiloai atu i le mamalu o si o tatou atunuu i le Suafa paia o Keriso lo tatou Alii. E iai le agaga maualuga o loo manuia lo tatou atunuu i le tausiga alofa o lo tatou Tama o i le Lagi.

O lenei ua tatou aulia mai foi lenei masina fou o le tausaga. Ua tatou see atu nei i le afa lona lua o le tausaga ia aemaise o le luluti o le malulu.

A o tatou iai i le toe tusi o le Tusi Paia, e ese le taua o lo tatou malamalama i le Tusi Paia aua e fesoasoani tele i lo tatou ola faaleagaga ina ia mafai ona tatou iloa le finagalo o le Atua mo i tatou. E faigata tele ona faapea o i tatou o Kerisiano ae leai le Tusi Paia, aua o le Tusi Paia o le Upu lea a le Atua e fafagaina le ola faaleagaga.

O le a le ola faaleagaga? O le faatuatua lea i le Atua. E pei o upu a Paulo ia Roma, e tupu le faatuatua i le taulogologo poo le faalogo foi i le Upu a le Atua. O taimi uma tatou te faalogologo ai i le afioga a le Atua, o le taimi lena e tupu ai le faatuatua pe o loo e tausami ai foi faaleagaga.

E masani ona tatou pepese i le pese a le aoga aso sa e faapea ‘Lou Atua e, ua ou fiaai ma e fafaga ia te au………..” o isi upu o le pese e faapea,  ‘….. fafaga ia te au i manai mai luga, fafaga ia te au i au afioga, fafaga ia te au i aso uma o lou ola.’
O le tino e le fafagaina e vaivai ma oo i ai le mai. E faapena foi le agaga e le fafagaina e oo i ai le vaivai, ua le mafai ai ona tetee i faaososoga ma mea faigata ma mai faaleagaga o le agasala.

O se tasi lena vaega ua mafua ai ona faia lenei tusitusiga ina ia avea o se fesoasoani mo i tatou uma lava ina ia maua le malosi faaleagaga.

I le vaai mai fafo e mafai ona foliga malosi a tatou ekalesia e ala i le toatele o tagata, manaia o le falesa, tele o tupe e maua, ma isi tulaga uma faapena, tatou te fua i ai le malosi o se faalapotopotoga.

Peitai e iai taimi e malosi mai le vaaiga i fafo, ae peitai o loo iai lava le gaogaoii i totonu o le loto ma le agaga. O loo iai lava faafitauli o loo aafia ai poo agasala foi o loo ola ai ua le mafai e le toaga i le lotu ona aveesea. Ua na o le mana lava o le Keriso Toetu e mafai ona maua ai le toomaga atoa ai ma le malosi o le faatuatua e tetee ai faigata ma le agasala.

I le mataupu e lua o le Faaaliga o loo aumaia ai le finagalo o le Atua mo ekalesia taitasi. O ekalesia o loo taua o ekalesia moni lava sa iai i lea vaitau i totonu o aai i le atu Asia. Ua avea nei ekalesia o sui o ekalesia i augatupulaga e oo mai lava i nei onapo.

E taua lo tatou malamalama i feau taitasi aua o le mea moni lava o faafitauli na iai i totonu o ekalesia i ia onapo e oo mai lava i le tausaga 2008 o loo iai lava.

O ekalesia e fitu i Asia lea na fetalai le Atua ia Ioane e tusi i ai, e foliga mai o ni ekalesia malolosi, peitai e tofu lava le ekalesia ma lona. A o tatou matamata i nei ekalesia, e taua lo tatou fesili ifo lava i ekalesia o loo tatou lolotu ai ma toe faia se sailiga oloa i le loto maualalo ma faapea, o faapea le matou ekalesia pe leai. Fesili, faamata a tusi mai le Atua i le matou ekalesia, o le a se mea o le a ia taua e fiafia ai pe toatamai ai foi.
O le Tusi i Efeso (2:1-7)

O Efeso o se aai matagofie ma lelei tele lona tamaoaiga. O se nofoaga e pisi tele i fefaatauaiga. O nisi o tusitusiga o tala faasolopito e faapea i le vaitau na tusi ai le tusi o Faaaliga, e lata lava i le lua miliona le aofaiga o tagata i totonu o lenei aai tele. O lenei tamaoaiga ma le siosiomaga o loo iai le ekalesia Kerisiano, e le taumate o loo iai foi se aafia o le ekalesia. O le ekalesia i Efeso e iai le talitonuga e tu lelei, ma lelei lona tala i le tupe ma malosi i meafai ma faatino.
O se vaega taua o tusi nei o loo tuuina atu i ekalesia o le faalauiloa atu lea e Keriso o ia. A tatou vaaavaai i le faamatalaina o Keriso i le mataupu muamua ona tatou iloa ai lea, e leai se tasi e soso ia te ia (1:9-20).

Ua faailoa atu e le Alii o Ia o ‘le uu i fetu e fitu i lona lima taumatau o le savali i totonu o tuugalamepa auro e fitu.’ Ua faailoa atu e Keriso lona tulaga o ia o le Ao o le Ekalesia e pei foi ona tusi Paulo i le ekalesia e Efeso ma tau i ai Keriso o le ulu o mea uma lava o le ekalesia (Efeso 1:22).

O le manatu taatele e uiga i fetu e fitu e pei ona taua, o le taitai poo le faifeau ua tofia e vaaia ekalesia taitasi. O loo uuina i le aao o Keriso le Ao o le ekalesia. O loo faaaogaina foi le faaupuga o ia o le agelu. O ia lea ua tusi atu i ai aua o ia ua tuuina atu i ai le vaaiga o le lafu mamoe. O le ki ma le tatala o le lelei ma le leaga, o le manuia ma le malaia o se ekalesia o loo i luga lea o le galuega a le faifeau.

Ua faailoa atu e Keriso o ia e fesavaliai i totonu o le tuugalamepa poo ekalesia e fitu e pei foi ona faamatalaina i le mataupu muamua. O le galuega o le savali i totonu o le ekalesia e faailoa mai ai o Keriso e ana le pule. O ia na te faamasino, faailoa, fautua, faamalosi, faamama, ….. i lana ekalesia.

E taua le silafia lelei e le faifeau o ia e le o le ulu o le ekalesia, ae o le leoleo mamoe poo le tausi mea a le Atua ua tuuina e vaaia le galuega.
Ua faailoa atu lea e Keriso le Ulu o le ekalesia, mea e lelei ai le ekalesia i Efeso. Talosia foi o maua i totonu o tatou ekalesia nei tulaga lelei. Ua silafia e Keriso galuega uma lava. O le tiga, onosai, lavatia i e ua leaga, tautiga o lou igoa, le faavaivai…..

I le fuaiupu e lua e faapea ‘Ua ou iloa au galuega’. O se ekalesia galulue, ma pisi i le galuega ma faataunuuina le finagalo o le Atua e pei ona faamalosi ai foi Paulo i le ekalsia i Korinito, “ia alualu i luma lo outou faamalolosi i le galuega a le Alii aua e le o se mea faaleaoga lo outou tautiga” (1 Kori. 15:58).

Peitai o loo iai le vaega o le ola faaleagaga o loo misi i le ekalesia. “A ua ou iloa se mea ia te oe, ona ua e tuua lou uluai alofa” (4). O Keriso le Ao o le Ekalesia ua ia iloa galuega, ua ia iloa foi faaletonu.

O le a lenei uluai alofa? Ua tele galuega. Ua tele le pisi. Ua tele mea e fai. Ua manuia foi ma tulai galuega tetele e pei ona vaaia i Efeso, na onosai ai, tautiga ai ona o lou igoa, le faavaivai peitai ua leai se alofa i le Atua. O le uluai alofa o le alofa lea ia Keriso i le taimi na e talia ai o ia i lou loto e avea ma Faaola. O le alofa lea na e tuuina atu ai lou ola mo Keriso.

E tau faamatala i le taimi na uluai alofa ai i lau uo le ua avea nei ma ou toalua. O lou alofa tele, na le mafai ai ona tuu ese lou fefe ae alu i lona aiga. O taimi uma e talanoa ai ma tele ai foi pili o le telefoni. E te asiasi soo i ai. E te tusi i ai. O nei mea uma ona o le alofa. Peitai e umiumi foi loa le mafutaga ma masani tala, le toe iai loa se faatinoina o nei tulaga e pei ona faia i le uluai taimi na lua pauu ai i totonu o le alofa e pei o le faaupuga a le palagi ua ‘fall in love’.

Faafofoga i le finagalo o le Ao o le Ekalesia poo Keriso mo oe ma au. Silasila i le fuaiupu e lima, “O lenei ia e manatua le mea na e pau mai ai ma ia e salamo, ma e faia au uluai galuega…”

O le finagalo o Keriso mo oe ma au, ia manatua au mea na fai i le taimi o le uluai alofa. Sa e fiafia e tatalo, sa e fiafia e faitau le Tusi Paia, sa e fiafia e foai, sa e fiafia e toaga i le lotu, sa e fiafia e molimau ma tautau atu Keriso. Afai ua le faia nei tulaga, ona tatau lea ona salamo. O le finagalo lea mo oe ma au o Keriso, le e ona le ekalesia. Aua nei faaseseina oe ma au i lo ta o i le lotu i le Aso Sa ae ua maalili lou alofa i le Atua. E taua le toaga i le lotu o le finagalo lea o le Atua, ae sili atu ona fia silasila mai le Atua i lou alofa ia te ia.