Malamalama i le Tusi o Faaaliga (12)

I le suafa Paia o Keriso lo tatou Alii, e faafeiloai atu ai i le mamalu o Samoa i soo se vaipanoa o le kelope o mafai ona maua lenei tusitusiga. Malo lava le soifua ma le lagi e mama.

Faafetai i le Atua ua toe maua foi lenei avanoa tatou te faasoa ai i le Afioga a le Atua. O lona fingalo ua mautinoa e le o se mealilo. Peitai ua faailoa mai e ia o ia lava e ala i le liutino tagata o lona Alo Pele. Ua faailoa mai foi o ia e ala i lana Afioga tusitusia.

Ua tatou maua uma le avanoa e mafai ai ona silafia le Atua. Peitai o le a taofia lea avanoa e ala i lo tatou le faaaogaina o le taimi e suesue ai ia te ia e ala i lana Tusi Paia.

Na tatou aoaoina i le vaiaso ua tuanai le uiga loloto o le suafa o Keriso o loo i le Faaaliga. O ia o le Tamai Mamoe a le Atua atoa ai ma le Leona o le Ituaiga o Iuta.

O le Tamai Mamoe e tuu faafeagai ma e matua tele lava lona eseesega ma le Leona. E pei foi ona faamatalaina le Atua o ia o le alofa ae o ia foi e fua. (Esoto 20:5; Teuterenome 4:24)
O le Tamai Mamoe a le Atua poo Keriso le Leona o le Ituaiga o Iuta o le valoaga lea a Iakopo a o ia faamanuia i ona atalii, na ia valoia ai a o iai o ia i Iuta, o le a iai le tupu e maliu mai i le laina o Iuta.

O le tamai leona Iuta, lou atalii e, na e alu ae nai le mea na saeia, na ia taoto, na ia faapuga pei o le leona e pei o se Leona fafine o ai se na te faalili ia te ia.

E le avea le tootoo ia Iuta poo le faipule ai ona vae seia maliu mai Sailo e usitai atu foi nuu ia te ia. (Kenese 49:10)
O le isi tulaga o le Tamai Mamoe a le Atua o ia o le Aa o Tavita. O se vaaiga lea na faamauina e Ioane na iloa ai ma faamautuina, o Keriso lava o le aa o Tavita mai lona tama o Iese.

O lea valoaga na folafolaina mai e Isaia. “E tupu mai le la laau Ie pogai o Iese, e tupu ae foi le tatupu i ona aa. E afio mai ia te ia le Agaga o le Alii, o le Agaga o le poto ma le mafaufau, o le agaga o le faatonuga ma le malosi, o le Agaga o le malamalama ma le matau i le Alii”. (Isaia 11:1-2)
Na faamaonia lea tulaga ma faataunuuina le valoaga ina ua afio mai le agelu o Kapelielu ma le feau ia Maria e faapea: “E sili o ia, e taua foi o le Alo o le Silisili ese, e foai atu e le Alii le Atua ia te ia le nofoaiga a Tavita lona Tama. E fai o ia ma tupu i le aiga o Iakopo e faavavau; o lona malo foi e leai sona gataaga”. (Luka 1:32-33)
A o faamatalaina e Ioane le nofoalii, fai mai lana mau, ona ia iloa ai lea o le Tamai Mamoe ua fasia. E faigata ona tuufaatasi ata nei e lua.

O le Tamai Mamoe ma le Tupu. Na afio mai o ia o le Tupu o tagata Iutaia. Ona avea lea o ia ma Tamai Mamoe e osi ai le taulaga o le togiola. O le Tamai Mamoe lea na molimau ai foi Ioane, Faauta i le Tamai Mamoe a le Atua. Faauta i le na te aveesea agasala a le lalolagi. (Ioane 1:29)
O au agasala ma a‘u agasala ua aveesea ona o le toto o Keriso.

O lona toto ua tauamiotonuina ai oe ma au. E lei togiolaina i taua e mea e pala e pei o auro ma ario. Peitai o le toto lava o le Tamai Mamoe e pei ona molimau ai Peteru.

O le toto o le Tamai Mamoe e leai se ila ma se pona. (1 Peteru 1:18-19)
Peitai e toe soifua mai o Ia o le Tupu Manumalo. O le Tamai Mamoe lenei ua toe foi i le nofoalii o le faasinomaga lea o le Tupu.

I le vaaiga a Ioane i le va o le nofoalii ma meaola e fa o loo iai le Tamai Mamoe. (Faaaliga 5:6) O le Tamai Mamoe e peiseai na fasia e fitu ona nifo….

O nifo o loo taua o le faatusa o le malosi. Soo se manu lava e iai ona nifo poo seu, o vaega foi na o loo iai le malosi. Mo se faataitaiga, o povi ma elefane e faaagolago tele i o latou seu e tau ai ma tetee atu ai i o latou fili. O le Tamai Mamoe o loo iai ia nifo poo seu e fitu, o se faailoa mai lea o le malosi o loo ia te ia e faafituina lona malosi.

O le numera fitu i le Tusi Paia e faamatalaina faapea o le numera o le atoatoaga. O Keriso le Tamai Mamoe e leai se isi mana poo se isi malosi e mafai ona faatusaina i ai. O loo iai ia te ia le mana ma le malosi o le Toetu.

O le mana o Keriso lea o loo faatumauina ai le lalolagi uma. (Eperu 1:3)
O le Tamai Mamoe foi e fitu ona mata. O le fitu o nifo e le o faamatalaina mai lona uiga. Peitai o le fitu o mata o loo faamatalaina mai e faapea, O Agaga e toafitu o le Atua ua aauina atu i le lalolagi uma. (5:6)
Manatua foi i le amataga o lenei tusitusiga i le Mataupu muamua, na tatou talanoa ai i agaga e fitu atoa ai foi ma agaga o loo mumu i luma o le nofoalii. (4:5)

Ia manuia lenei vaiaso i le alofa o Keriso. Ia nofo tupu pea o ia i lou soifua.