Liliuina le Vai Fai ma Uaina Ioane 2:1-12

O le lomiga na tea sa faaaogā ai le tusi lea, sa ou faaaogāina le Luitau e fai ma a’u lauga o le faaipoipoga sa fai i le vaiaso ua tuanai. Ae lē tutusa faiga o faaipoipoga a tatou ma faaipoipoga i atunuu i Sasa’e, e pei o le faaipoipoga lea. O tatou, o le teine faaipoipo e autū i ai mea uma. E faatali tagata pe faape’ī le manaia o lona laei. E laulaututu le aofia, ta se pese faapitoa, ae faamaliuliu ane le auga o aute, ae tu ma faatalitali le alii faaipoipo i luma o le aofia.
O faaipoipoga i Palesitina, o le tama e autū i ai. O le teine na ona alu ane lava e faataunuu, a o mea uma e nafa ma le alii faaipoipo, o ia e totogiina mea uma. A fai foi fiafia e oo i le vaiaso o fai, poo le lua foi vaiaso pe afai e malō fatafata o le aiga o le tama.

O faaipoipoga ia e manaia ae tatou faataitai i ai, totogi uma e le tama mea uma, e lelei mo ita auā e toalima le fanau teine. E lē gata e tāua ia Iesu le faaipoipoga, a o nisi o upu poo numera o natia ai misiterio e uiga ia Iesu, o loo tusitusia e Ioane.

Numera ‘Tolu’
Tasi lea fuainumera e faamatalaina ai nisi mealilo a le Atua. E lē mafai ona talatalaina i lenei vaiaso, na o faataitaiga e faaāta ai le tāua o le numera tolu, le aso o le faaipoipoga.
(i) Fesili tagata ia Iesu poo le ā se faailoga e iloa ai o ia e mai le Atua. O le tali a Iesu, e tolu po tolu ao na iai Iona i le manava o le i’a. Mo le faamautinoaina o lana pule, sa faaaogā ai le numera tolu.

(ii) E tolu paseka sa iai Iesu o loo tusia e Ioane. Sa leiloa Iesu i aso e tolu, faato’ā sefululua ona tausaga, ae toe fetalai a maliu, e toe tu mai i le aso tolu. E toatolu soo e vavalalata ma Iesu; Peteru, Ioane ma Iakopo.

(iii) E tolu Peresona o le Atua. E tolu masina sa nonofo ai Maria ma Elisapeta. E toatolu o tatou augatamā; Aperaamo, Isaako ma Iakopo. E tolu aso o savali Aperaamo e osi le taulaga i lona atalii. Ina ua faaumatia le lalolagi tuai i le lolo, e toatolu atalii o Noa sa amata ai le lalolagi fou; o Hamo, Semo ma Iafeta. E tolu masina sa nanā ai Mose e lona tina, ma le tele o nisi faamaumauga e iloa ai le tāua o le numera tolu.

O le iai o Iesu i le faaipoipoga, e ta’u mai ai le finagalo lilo o le Atua, na te faamanuia mea ua ia faapolokalameina.

O le faaipoipoga, o le finagalo o le Atua e tatau ona faataunuu. O le ulugalii, e iai vaivaiga faaletagata, ae ua avea le iai o Iesu ua fai ma faamanuiaga i lo la aso.

Sa liliuina ai le vai e fai ma uaina. Sa faalafi ai e Iesu le matagā o le alii faaipoipo. Sa ufiufi ai e Iesu le luma o le aiga fou, ae māofa auauna ma le ausoo, poo ai lea ua faia lenei vavega ofoofogia.

Numera ‘Ono’
Sa fai e Iesu le vavega i vaimaa e ono sa iai. O vaimaa e utu ai vai mo le faamamāina i tu faa-Iutaia. Ua gaogao, ua leai se vai. O le ata o le tagata, e lē tu faamauga, e lē faifai pea sona lelei, e gata. O le numera ono, o le numera e faatatau i tagata. O tagata e galue ma tigaina i aso e ono, ae mālōlō i le aso fitu. Lea ua iai nei Iesu i le faaipoipoga, ua ia faamalie le gaogaoi’i, ma faatumu vaimaa i uaina fou.

(i) O le tagata sa faia i le aso ono. Sa fai ai faatasi ma meaola ma manu vaefa, ma manu e fetolofi, lea e iai ma le gata, o le faatusa o le tiapolo. O le tulafono e ono, “Aua e te fasioti tagata.” O le gafa o Kaino e gata i le augatupulaga e ono.

(ii) E faaono ona upuvale tagata ia Iesu ma faapea; o loo ia te ia le agaga leaga. A suesue i le Tusi Paia, e ono isi igoa o loo faamatala ai Satani.

(iii) E tele nisi mea e faatatau i le numera ono, e iai sootaga ma ni mea lē manuia, e pei o le 666.

Talanoa Iesu ma le fafine Samaria i luga o le vaieli. Faafiapoto ane le fafine ma lana talanoa, seia oo ina fai atu Iesu, alu e valaau lau tane. Tali le fafine, e leai sa’u tane. Fai mai loa Iesu, ua tonu lau upu, E leai sau tane. Ae sa ia te oe tane e toalima, ma le isi lena lua te nonofo nei, e le sau tane.

O lona uiga, e ono tane a si mafine, leai ma se isi e alofa moni i si tina lea. Tia’i mai e numera tasi, ae faamaopo e lua. Tuli e lua, ae faauouo ane e tolu.

Agaleaga i ai tolu, ae faasola e fa. Kiki i fafo ma le maafala e fa, ae faasee e lima. Tuli e lima, faaavaga e ono.
Talofa i si tina, o le tagata na faia i le faatusa o le Atua, ae faatautala ma faaaogā e faamalilie ai tuinanau o tamaloloa e toaono, leai se alofa moni na iai. Se’i oo ina tuli e ono e asu vai, ae feiloai ma numera fitu, o Iesu – pupula ai loa ona mata faaleagaga.

Faato’ā malie ai lona gālala. Faato’ā tea ai lona luma, ma ia iloa ai le alofa e ese mai le alofa o isi tamaloloa e toaono sa ia iloa muamua. Ua tutupu lagona fou ina ua feiloai ma Iesu. Alu loa ma lana tala’iga, o mai ia Iesu.

Afai o tigaina i tagata, o Iesu le toomaga. O le luitau; na te lē faalumaina i tatou. Numera 7. O le numera a le Atua. Soifua.