Lauga Aso Sa o Tina Mataio 15:21-28

E iai taimi e foliga mai ai e pei ua tuulafoaiina i tatou, ma ua foliga mai tatou te tatalo ae ua lē tali mai le Atua ia tatou tatalo. E peiseai ua galo tatou i le Atua, poo ua tutuli foi fofoga o le Atua, ua lē toe lagona a tatou olega ma manaoga.

O le ā la tatou mea e fai, pe a foliga mai ua oo lo tatou ola faatuatua i se tulaga faapea? Tatou te faavaivai ea ma faaseā, ma tatou faapea ane, ia ua lava foi lea. Ua leai se uiga e toe o ai i ni lotu pe toe talitonu ai ia Iesu, e lē o manatu mai ia tatou. Tatou te faitio ea ma sā‘i i le Atua ona o lea ua mamao ma tatou?

A e faitau i le tusi filifilia, ona e maitauina ai lea o se tina mai Kanana sa faapea tonu lava le mea sa oo i ai. Sa sau lenei fafine ma se manaoga ma alaga ma faatoga atu ia Iesu mo se fesoasoani. Ae e iai ni luitau e feagai ma tatou e tofotofo ai lo tatou faatuatua.

1. E tofotofina lou faatuatua i le lē tali mai o le Atua
I le fuaiupu e 23; “a ua leai se upu na ia tali atu ai ia te ia.” Talofa i le tina lea, e tele le mafatiaga o loo sau ma ia. O si ana tama teine ua pagatia i le malosi o faiga faatemoni.
Sa sau ma le talitonu, o Iesu le tali. Sa faalogo i vavega e tele na faia e Iesu, o lea ua sulu mai ai ma le faatuatua, e mafaia e le alii faaola ona tuli ese le temoni mai si ana tama. Ae talofa e, sa leai se tali ane a Iesu i lona manaoga.
E ui i lona taualaga ma loimata, ae lei fai ane i ai e Iesu se upu. O le ā sou lanoga, pe ana o oe lea ua sulu atu ma le manaoga ae leai se ano ane o Iesu ia te oe? Masalo e te maua le lē fiafia. Masalo e te foi ma le tomumu ma le loto tiga, auā foi ua maimau lou taimi.
A o lenei tina sa lē avea lea ma mea e faavaivaia ai lona alaga pea ma le aioi ane ia Iesu.

2. E faalavelave nisi i lou faatuatua
Ua tupu i manatu o le ausoo, o le tina lenei ua faatiga taliga ia latou. Ua faasoesa tele. Fai mai la latou tala ia Iesu, ‘ia e tuuina atu e alu, aua ua mulimuli mai o ia…’ O le isi faaupuina o lea manatu, se Iesu, tuli ese lena fafine ua faalavelave ia tatou. E faigofie i le ausoo lea manatu e tuli ese si tina lea, auā foi o le fafine o nuu ese.

O tagata o nuu ese, o fili ia o tagata Iutaia. Ae ia silafia lelei, e lē o mulimuli le fafine i le ausoo, o lea e mulimuli ia Iesu mo se fesoasoani. O le tele o taimi, e mafai ona avea isi tagata ma ala e faavaivaia ai lo tatou ola faatuatua.

O le tina lea, e leai. Sa ia mautinoa lelei, e lē maua sona manuia mai tagata, ae maua i lona faatuatua pea ia Iesu.

E maua le faamalologa o si ana tama teine, i lona talitonu pea ia Iesu. Tuu pea le ausoo ma o latou manatu faaletagata, ae o ia lava ia, e tatau ona talitonu pea, e mafai e Iesu ona faafeiloai lona mafatia.

3. O le tofotofoina o le soifua onosai
A o taualaga pea lea tina mo se fesoasoani, ae tali ane Iesu, “E lei auina mai au i nisi, a e tau lava o mamoe o le aiga o Isaraelu ua leiloa.”

Oi se mea ina a faamomoi loto! O le ā lea ituaiga tali faapea ua tuu ane i le manaoga o lenei tina mafatia? Tele mea e lei tali ane muamua, ae o lea ua tali ane foi, ae e lē faitaulia o ia i le faatatau a le alii faaola. Auā foi o le fafine mai Kanana, o tagata o nuu ese. Ae lei foi ai le tina lenei, sa faapa‘ū ma ifo ia Iesu ma tagi pea, se‘i fesoasoani ane.

E lei solomuli lona faatuatua. Ai pe ana o se tina Samoa, leiloa pe tu sasa‘e a‘e loa i luga ma faamisamisa i le alii faaola. Ae o le tina lenei, e lei faavaivaia lona faamoemoe pea, e tali mai Iesu i lona aoai atu.

E matautia le isi tala a Iesu na fai i le tina lea, ina ua faaauau pea na aioi ane. Silasila i le fuaiupu e 26 e faapea, “E le tatau ona ave le mea e ‘ai a le fanau, ma lafo i uli.”

E te silafia ea, o lea ua saunoa sa‘o lava Iesu e tusa ma le manatu o tagata Iutaia i tagata o nuu ese, o uli? Oka oka se matuitui o lenei faaupuga ua lafo atu, ae lei solomuli ai lava le tagata ua tumu i le faatuatua, ua na o Iesu lava e maua ai le tali o lona manaoga ma le faamalologa mo si ana tama teine.

Sa tali ane le tina lea, “Le Alii e, e moni a oe; aua foi ua aai e uli o momoi mea ua pauu i laulau a o latou taula.”

E lei toilalo le taumafai a le fafine lea ona o tofotofoga na feagai ma ia. Sa atili ai ona finau atu ma le loto talitonu ia Iesu.

Sa toe fetalai ane Iesu, “Funa e, ua tele lou faatuatua, e pei o lou manao, ia faapea lava ona faia ia te oe.” E lē gata ina ta‘u e Iesu le faatuatua naua, ae sa faamaloloina ma le ma‘i temoni o lana tama teine.
Avea le faatuatua o lenei tina, e toe fafagu ai le soifua faatuatua o tina o Samoa.