Ikapoti: Leai se Mamalu 1 Samuelu 3:19-21, 4:13-22

Luitau talu ai, o le “Mamalu o le Atua.” Se’i vailiili pe aisea e aveesea ai lea Mamalu. E manatu nisi, o laei poo togiga e faaalia ai le Mamalu o le Atua. A manaia laei, ona faapea lea, e mamalu. E tatau i ai le upu; manaia. E manaia i le vaai, auā e lē faatusaina le Mamalu o le Atua i meafaitino e fai e tagata.

O tusi filifilia, o le mataupu e tolu, o ta’ua ai le mafanafana o le mafutaga a Samuelu ma le Atua. E faailoa e le Atua ia Samuelu mea e finagalo ai.

A fia talanoa Isaraelu i le Atua, e ui ia Samuelu. Ae o le mataupu e fā, ua tau Filisitia ma Isaraelu. Le taua lea, e silia ma le 34,000 fitafita, aofia ai ma le ositaulaga o Eli ma lana fanau, sa maliliu ai.

O se aso ese lea ia Isaraelu. Ae lei tupu faafuasei lea toilalo-popo. Sa lapalapatai le Atua i mea e tutupu ia latou, ona o le agasala ae lē salamō. O le aso foi lea, sa aveesea ai ma le Atolaau o le Feagaiga a le Atua.

O le Atolaau, o le faailoga o le iai o le Atua ia Isaraelu. O le aveesea o le Atolaau, o le aveesea foi lea o le Mamalu o le Atua. Ina ua fasia Isaraelu e Filisitia, sa faatiga ai ma le toalua o Fineaso ma maliu ai, ae ola lana pepe ma faaigoa ia Ikapoti; e faamaufaailoga ai: ua aveesea le Mamalu mai ia Isaraelu.

Ae faapefea na toe faafoi mai le Mamalu o le Atua? Faapefea na tatou toe maua lea faamanuiaga taualoa ma le maualuga, o le Mamalu o le Atua ia tatou faigalotu? O nai Luitau mo tatou:

1. Ia iloa ua leai le Atua ma tatou
E leiloa e Isaraelu, ua afio ese le Atua, e oo lava ia Eli o le ositaulaga na te lei iloa. Ua masani i le olaga faaletino. Ua tutusapau lagona i mea sa’o ma mea sese, ua lē iloa faavasega le faauuga ma le lē faauuina. Ua fai sauniga e masani ai, ae ua aunoa ma le Mamalu o le Atua.

Ana lē tele le fasi a Filisitia, latou te lē tuufesilisili ma iloa ai, ua afio ese le Atua ma latou. Ua lē ola matata’u, e oo lava i fanau a le ositaulaga ua lē faatonua, ua lē ava i tulafono ma sauniga o le malumalu. O faailoga ia o le ola faafoliga, a ua augapiu se Mamalu o le Atua o iai.

Leitioa augani le Agelu i le tusi a Faaaliga; “Faauta, ou te tu atu i le puipui ma tu’itu’i atu…” O faatatau i Ekalesia. E fai saunigalotu, ae talofa, ua leai se Mamalu o le Atua. Ua lē toe matata’u ma fefefe tagata e fai le agasala.

2. Ia iloa poo ai na mafua ai
Fai mai le fesili a toeaiina, ‘o le ā le mea ua fasia ai tatou e Ieova i luma o Filisitia? Ua faaseā ma fesiligia le Atua ona ua toilalopopo. Pei lava o tatou. Tatou te tautuua’i solo ma tusitusilima, ae lē manatu i o tatou faaletonu. Aisea ua manatu ai ua fasia latou e Ieova? O le mea moni, ua fasia e le fili ona ua o ese ma Ieova.

Fai mai la latou tonu, ‘Ina tatou aumai ia le Atolaau o le Feagaiga a Ieova.’ Talofa, e lei mananao moni ia Ieova, na mananao ia aua ne’i pologa ia Filisitia. E lei talia e Filisitia i ni vai, o se fasitele ma e lei laveaina latou e le Atolaau.

O nisi taimi, e manatu o tatou o tagata lolotu faaolaina. A ua lē talafeagai ma soifuaga o tatou ola ai. Ae utia loa i faafitauli, ona tatalo lea ma toaaga i lotu, e lē ona e alolofa ia Iesu, ae mananao e sau Iesu e fai mea e mananao ai.

A uma foi, toe foi lava lea e fai le agasala. O le ā sou lagona ae faaaogā oe e nisi, tau lava o mea e mananao ai, a uma ona tia’i foi lea o oe? Seiloga foi e mananao i nisi mea, ona toe līlī mai foi lea? Faapena le va o Isaraelu ma le Atua.

3. A’oa’oina mai ou sese
Manaia le fesili a toeaiina, aisea ua fasia ai tatou? Sa manatu loa e sailifofo; ‘aumai le Atolaau’. E aumai le Atolaau, ae lei manumalo ai lava. Aisea? E lei faasa’oina le sese muamua.

O taimi uma e siitaua ai Isaraelu, e tatalo ma fesili i le Atua. Mai lava ia Mose, Iosua ma isi, o le masani lea. I le taua lea ma Filisitia, e lei tatalo. Sa manatu māmā ma faasausili, o latou o le nuu-filifilia.

Manatua e 4,000 na fasia muamua, sa tatau na a’oa’oina ai se lesona, ae leai. Ua taumafai e toso mai le Atua e ‘au ma latou, e aunoa ma le salamō. O le aami o le Atolaau, o le tonu na fai e aunoa ma se ifoga ona o le agasala ua fai. O le tele o taimi, tiga le tele o tatou sese, ua leai se a’oa’oina mai ai o tatou, ua masani e ola i mea sese.

4. Salamō ma faatoese
(1 Samuelu 7:2-4)
E 20 tausaga e lei toe iai le Atolaau ia Isaraelu. O le faailoga, ua faateteleina le soifua toilalo. Ae ina ua salamō, lafoai tupua ma atua ese, ona toe foi ane lea o le Mamalu o Ieova. E tasi lava le ala e toe foi mai ai le Mamalu o le Atua i faigalotu, o le o ese ma le agasala. E lē o pese ma siva faitaga. E lē o polokalame faatino ma ni sailigatupe, ae ia tatou o ese mai le agasala.

O le agasala, o le teena lea o le Alofa tunoa o le Atua. O le agasala e lē tupu fua, o lau filifiliga e fai ai, ae matautia lona tau e totogi pe a tatou pa’ūū ai. E inoino le Atua i le agasala, ae alofa i le tagata. Soifua.